Дайджест „Собственост и право“, 2022 г., кн. 07

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Въпроси, засягащи срока за отмяна на дарението по чл. 227, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Катя Владимирова, д-р
стр. 6

Може ли недобросъвестният продавач по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот да осуети надлежното упражняване на правото на купувача на иск по чл. 19 ЗЗД?
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев, д-р
стр. 13

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Собственост върху обект на концесия през времетраенето и след прекратяването на концесионен договор
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 25

Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Собствениците подават декларации в срок до 31 юли как ще ползват земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 34

Рубрика: Съсобственост, делба

Придобиване на право на строеж в съсобственост (съпритежание)
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
стр. 43

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Предоставяне на семейното жилище за ползване на единия от съпрузите след прекратяване на брака
авторски материал
Автор / източник: Ирина Богданова
стр. 50

Рубрика: Устройство на територията и строителство

Преместваемите обекти – една проблемна еволюция
авторски материал
Автор / източник: Асен Дюлгеров
стр. 70

Рубрика: Индустриална собственост

Използване на марката под форма, различна от регистрираната
авторски материал
Автор / източник: Цонка Таушанова
стр. 89

 

Важно за Вас
стр. 98

Какъв е съвършеният свят
стр. 99

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина