Дайджест „Собственост и право“, 2022 г., кн. 06

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Относно възможността за отмяната на взаимните, непреките, акцесорните и прикритите дарения
авторски материал
Автор / източник: Катя Владимирова, д-р
стр. 5

Въвод във владение на недвижим имот след влязло в сила съдебно решение по чл. 108 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Цветанка Иванова – Стоянова
стр. 13

Съдебна практика на ВКС по въпроси, свързани с договора за наем
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 22

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Решения на Конституционния съд, свързани с режима на държавната собственост
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 30

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Определяне на издръжката на дете според социално-икономически показатели
авторски материал
Автор / източник: Васил Петров
стр. 44

Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Поправка на грешки в нотариалния акт
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 52

Рубрика: Устройство на територията и строителство

Право на прокарване съгласно член 193 от Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 62

Рубрика: Индустриална собственост

Защо съдебната практика, касаеща спорове между домейни и търговски марки в България, е незаконосъобразна
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 81

 

Важно за Вас
стр. 94

Меморандум на едно дете
стр. 95

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина