Дайджест „Собственост и право“, 2022 г., кн. 05

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Отражение на променените условия спрямо предварителни договори за продажба на бъдещ обект
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 5

Представляване на етажните собственици спрямо трети лица и пред съда
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
стр. 13

Рубрика: Граждански процес

Въпроси на производството по чл. 248 от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Анастас Пунев
стр. 31

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Оспорване на произхода на детето и обратното действие на § 4 и 5 от Преходните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс от 2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Веселин Петров
стр. 42

Рубрика: Устройство на територията и строителството

Търпимите строежи в чужди имоти и правото на собственост
авторски материал
Автор / източник: Иван Николаев
стр. 60

Променен ли е благоустройственият статут на ателиетата
авторски материал
Автор / източник: Георги Мулешков
стр. 72

Рубрика: Авторско право

Обезщетението при нарушение на авторското право и сродните му права не е проекция на общата деликтна отговорност
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 79

 

Важно за Вас
стр. 91

Големият смисъл на малките неща в живота
стр. 91

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина