Дайджест „Собственост и право“, 2022 г., кн. 04

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Представителство в общото събрание на етажните собственици
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
стр. 5

Искът по чл. 108 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 18

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Новото решение на Конституционния съд № 3/2022 и съдебната практика по прилагане на мораториума върху придобивната давност
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 28

Особености, свързани с клаузите, изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 41

Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

За наемa на земеделски земи от общинския поземлен фонд
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 49

Рубрика: Съсобственост, делба

Съдебна практика на ВКС по чл. 31 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 52

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Наследяване от низходящи на братя и сестри
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова, д-р
стр. 61

Рубрика: Устройство на територията и строителството

Практически проблеми в инвестиционния процес, възникнали след измененията и допълненията на Закона за устройство на територията през последните години
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 65

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Административнонаказателна защита на търговски марки и промишлени дизайни като част от обхвата на закрила
авторски материал
Автор / източник: Николай Братов

 

Важно за Вас
стр. 78

Изкуството да знаеш какво да пренебрегнеш
стр. 79

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина