Дайджест „Собственост и право“, 2022 г., кн. 03

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Обявяването на една и съща цена при устното наддаване в процедурата по публична продан на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
тр. 5

Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

За данъка при възмездно придобиване на земеделска и горска техника
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
тр. 13

Рубрика: Съсобственост, делба

Иск по чл. 108 от Закона за собствеността за идеална част от съсобствен недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
тр. 20

Допустим ли е отрицателен установителен иск за собственост за идеални части от имота, надхвърлящи собствената идеална част?
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
тр. 26

Съдебна практика на ВКС по чл. 38 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
тр. 32

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Изпълнение за събиране на наследствен дълг в хипотезите на чл. 11 от Закона за наследството
авторски материал
Автор / източник: Светлана Калинова
тр. 43

Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Нотариусът и електронното правосъдие
авторски материал
Автор / източник: Паскал Гонов
тр. 52

Рубрика: Устройство на територията и строителството

Застрояване на сграда с жилищно предназначение в имот – частна собственост, със статут на земеделска земя извън строителните граници
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
тр. 66

Промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда
авторски материал
Автор / източник: Таня Ибрямова
тр. 78

Важно за Вас
стр. 82

За тайната на късмета и благополучието
стр. 83

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина