Дайджест „Собственост и право“, 2022 г., кн. 01

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Актуални въпроси при продажба на чужд имот в съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 5

Търпими действия, неформиращи владение на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 14

Съдебна практика на ВКС по чл. 19 и чл. 29 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 20

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Особености в провеждането на процедурите за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 28

Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

За противопоставимостта на договора за аренда на земеделска земя при публична продан
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 36

Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Вписване на актове в Кадастралния регистър на недвижимите имоти от Службата по геодезия, картография и кадастър
авторски материал
Автор / източник: Петя Цурева
стр. 41

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Произход от майката
авторски материал
Автор / източник: Цанка Цанкова, чл.кор., проф., д.ю, Веселин Петров
стр. 45

Рубрика: Устройство на територията и строителството

Строителство в поземлени имоти с неприложена улична регулация в контекста на РКС № 17/2021 г.
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 62

Рубрика: Авторско право

Лицензиране на авторски права чрез концепцията NFT
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 75

 

Важно за Вас
стр. 86

Молитвата на Антоан дьо Сент-Екзюпери
стр. 87

 

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина