Търсене
Close this search box.

Дайджест „Собственост и право“, 2017 г., кн. 08

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Недействителността на решенията на общото събрание на етажната собственост в правната доктрина и съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 5

Практика по приложението на чл. 37 от Закона за собствеността относно съдържанието на понятието за етажна собственост
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 13

Договорите могат да бъдат атакувани заради недействителност
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 21

Решение № 105 от 6.01.2017 г. по гр. д. № 1091/2016 г. на ВКС, ІІ г.о.
Законодателят не е придал обратно действие на отпадане на изпълнителното основание, поради което, ако към момента на влизане в сила на постановлението за възлагане, длъжникът е собственик, последващата отмяна на основанието не засяга правата на купувача и неговите частни правоприемници.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 24

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Някои особености при определянето на концесионер по реда на Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 28

Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Проблеми при създаването на имотен регистър
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
стр. 36

Въпроси и отговори по кадастъра
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 45

Решение № 20 от 20.02.2017 г. по гр. д. № 6179/ 2015 г. на ВКС, І г. о.
Силата на пресъдено нещо на влязло в сила решение, с което е отхвърлен иск за собственост за площ на границата между двата съседни имота на спорещите страни, за която се твърди, че е неправилно заснета, включва, че имотът е на ответниците, ако и останалата част е негова, защото тази площ не може да е ничия собственост.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 47

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Необходимото другарство в светлината на Тълкувателно решение № 3/2016 г. на ОСГК на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Деян Драгиев
стр. 50

Рубрика: Устройство на територията и строителството

Съгласуване на устройствените планове по реда на екологичното законодателство
авторски материалл
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 60

Рубрика: Интелектуална собственост

Възстановяване на срокове в производствата пред Патентното ведомство
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова, д-р
стр. 69

Рубрика: Важно за Вас

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина