Търсене
Close this search box.

Дайджест „Собственост и право“, 2010 г., кн. 05

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Възникване на жилищен комплекс от затворен тип
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 5

Прилежащи площи към сгради в етажна собственост
авторски материал
Автор / източник: Мартин Петров
стр. 16

Решение № 853 от 14.01.2010 г. на ВКС, IV г.о.
Силата на пресъдено нещо по смисъла на разпоредбата на чл. 220, ал. 1 ГПК (отм.) между страните по делото по конститутивния иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД обхваща само спорното потестативно право, но не и новото правно положение, създадено с конститутивното решение. То може да бъде предмет на спор, ако се оспорват гражданските последици на решението. Това е така, защото предмет на силата на пресъдено нещо е съдебно признатото потестативно право, но не и конститутивните последици на решението и породената от него правна промяна. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 23

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Отказите за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 26

Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Изменения в уредбата на изземването на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Оксана Дериволкова
стр. 34

Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Въпроси по чл. 76 от Закона за наследството
авторски материалл
Автор / източник: Веселин Петров
стр. 42

Как се определя произход от бащата
авторски материал
Автор / източник: Димитринка Герганова
стр. 477

Удостоверение от общината посочва кои са наследниците по закон
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 49

Решение № 96 от 26. 02. 2010 г. на ВКС., I г.о.
Презумпцията на чл. 69 ЗС не се отнася за държателя, а за този, който по недвусмислен начин е доказал, че е установил владение. Законовото предположение е в смисъл, че установеното владение се счита, че е за владелеца, а не за другиго, а не че установилият държане е владелец до доказване на противното. По отношение на сънаследниците тази презумпция не се прилага, тъй като съсобствеността възниква от юридическия факт – смърт на общ наследодател. Тя е обективно основание за възникване на съвладение между сънаследниците от този момент без оглед на волята им, при което ако някой ползва цялата вещ, той е държател на наследствените части на останалите. При установено владение преди откриване на наследството то не се прекъсва автоматично със смъртта на наследодателя. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 51

Рубрика: Нотариални действия

Предварителният договор и нотариалният акт за продажба на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 56

Решение № 32 от 4.03.2002 г. на ВКС.
Страните са свободни да уговорят в окончателния договор клаузи, които да се различават от тези по предварителния договор. Продавачът може да претендира от купувача заплащане на дължимия данък по ЗДДС само като част от продажната цена. Презумпцията на закона, че при договаряне на облагаема сделка ДДС е включен в цената, е оборима. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 61

Решение № 805 от 22.01.2004 г. на ВКС., II г.о.
Спазването на нотариалната форма е необходимо за действителността на клаузите на договора относно прехвърлянето на собствеността, но не и относно тези клаузи, които уреждат други отношения между страните. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 64

Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Как се изгражда техническа инфраструктура за обслужване на конкретен имот
авторски материал
Автор / източник: Стоянка Илова
стр. 67

Определение № 10848 от 23.09.2009 г. на ВАС., II отд.
Разрешението по чл. 124, ал. 3 ЗУТ за изработване на подробен устройствен план е индивидуален административен акт, поради което отказът да бъде издадено такова разрешение е приравнен на индивидуален административен акт и подлежи на оспорване пред съответния административен съд. съдебна практика
Автор / източник: ВАС
стр. 71

Рубрика: Авторско право

Надзорът на медийния регулатор върху предприятията, разпространяващи радио-и телевизионни програми
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 72

Рубрика: Индустриална собственост

Изключителното право върху марка и паралелният внос
авторски материал
Автор / източник: Йордан Политов
стр. 79

Важно за Вас

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина