Търсене
Close this search box.

Дайджест „Собственост и право“, 2008 г., кн. 06

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Прехвърлянето на търговско предприятие и неговият вещноправен ефект
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 5

Съвладение
авторски материал
Автор / източник: Асен Запрянов
стр. 13

Наемателите трябва да настояват за вписване на наемния договор
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 17

Решение № 524/07 от 19.06.2007 г. на ВКС, V г.о.
Когато ответниците по ревандикационен иск, предявен на основание чл. 108 ЗС от наследниците на лице, чийто недвижим имот е отчужден по ЗОЕГПНС, се позовават на придобиване на собствеността по начин, който не е предвиден в закона, следва да се счита, че възстановяването на собствеността на ищците върху имота – държавна собственост, настъпва “по право”, съгласно чл. 1, ал. 1 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти. В този случай искът по чл. 7 ЗВСОНИ е недопустим.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 20

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Определяне на наемните цени за държавни имоти
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 25

Рубрика: Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

Нови моменти в уедряването на земеделски земи по споразумение на собствениците
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева, Юлия Стойкова
стр. 29

Календар на юриста – Срокове във връзка с производството по ЗСПЗЗ за отдаване под наем или аренда на земи от държавния поземлен фонд
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 36

Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Съдържание на брачния договор според законопроекта за нов Семеен кодекс
авторски материал
Автор / източник: Галина Димитрова
стр. 39

Давност при делба на съсобствен имот
авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
стр. 44

Може ли внук да наследи дядо си при жив родител
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 46

Решение № 378 от 7.05.2007 г. на ВКС, IV г.о.
Всеки съсобственик може свободно да продаде своята идеална част от имота на друг съсобственик.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 48

Рубрика: Нотариални действия

Необходимо ли е удостоверение за търпимост на сградата при издаване на нотариален акт по давност
авторски материал
Автор / източник: Елена Еленкова
стр. 50

Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

Новости при задълженията за поддържане и възстановяване на частни имоти
авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
стр. 55

Рубрика: Авторско право

Авторскоправни проблеми при използване на музика в хотелите
авторски материал
Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
стр. 62

Рубрика: Индустриална собственост

Съществени и несъществени различия във вида на марката при използване
авторски материал
Автор / източник: Виолета Шентова
стр. 67

Шифърът на марката
авторски материал
Автор / източник: Бинка Кирова
стр. 77

Важно за вас

Приложение:

Втората фаза на съдебната делба
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина