Търсене
Close this search box.

Дайджест „Собственост и право“, 2008 г., кн. 03

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Дискусионни въпроси във връзка с възникването на сервитутните права
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 5

Кога и как да даваме пълномощно
авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
стр. 14

Прекъсване на придобивната давност
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 17

Решение № 147/08 от 11.02.2008 г. на ВКС, V г.о.
При иск, предявен на основание чл. 76 ЗС, са защитени правата както на владелеца или държателя на когото е било отнето чрез насилие или по скрит начин владението на движима или недвижима вещ, така и правата на лицето, от което се е искало предаване на владението, което е можело да бъде придобито и по неправомерен начин.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 19

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Компетентност на органите на концедента при извършване на подготвителни действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 22

Рубрика: Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

Доказване на правното основание за ползване на земеделските земи при регистриране на земеделските производители
авторски материал
Автор / източник: Юлия Стойкова, Стойка Куртева
стр. 30

Срокове по чл. 14 ЗСПЗЗ за обжалване и изменение на решения на общинските служби по земеделие и гори
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 34

Срок по чл. 7, ал. 5 ЗСПЗЗ за уведомяване на общинските служби по земеделие и гори за промени в собствеността и предназначението на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 36

Горите могат да ви бъдат възстановени по съдебен ред
авторски материал
Автор / източник: Иван Цицелков
стр. 37

Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

За производството по дела за гражданско състояние
авторски материал
Автор / източник: Цанка Цанкова
стр. 39

Делба на семейния дом
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 46

Придобитите през време на брака вещи принадлежат на двамата съпрузи
авторски материал
Автор / източник: Иван Цицелков
стр. 47

Решение № 570 от 15.04.2007 г. на ВКС, IV г.о.
При продажба на идеални части от съсобствен недвижим имот от собственик на друг собственикът-продавач не е длъжен да предлага за изкупуване своята част от имота и на останалите съсобственици. Това задължение той има само ако продава своята част на трето лице.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 49

Решение № 10 от 15.02.2006 г. на ВКС, I г.о.
Придобитият от едноличния търговец недвижим имот не се включва в съпружеската имуществена общност, съответно при преобразуването на такъв имот в жилищен обект при условията на чл. 95 ЗС по отношение на него не може да се прави правоизключващо възражение по чл. 21, ал. 1 СК.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 52

Рубрика: Нотариални действия

Бележки по изменението на чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Светлана Миленкова
стр. 56

Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

Ролята на главния архитект на общината в съдебното производство по обжалване на актовете по чл. 216, ал. 5 ЗУТ
авторски материал
Автор / източник: Стоянка Илова
стр. 61

Съседите разрешават дали жилището да стане офис
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 65

Рубрика: Авторско право

Интернет пиратството – проблемът с незаконното съдържание в мрежата
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 68

Рубрика: Индустриална собственост

Спорове за правото на изобретател или съизобретател
авторски материал
Автор / източник: Виолета Шентова
стр. 76

Марката като отражение
авторски материал
Автор / източник: Бинка Кирова
стр. 85

Важно за вас

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина