Търсене
Close this search box.

Дайджест „Финанси и право“, 2011 г., кн. 03

Рубрика: Счетоводство

От 01.01.2011 г. е в сила нов Закон за Сметната палата
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

За някои по-важни въпроси на отчитането на имотите, машините и съоръженията
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 14

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за 2011 г., свързани с данъка при източника
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 22

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно облекчение за млади семейства
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 34

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в ЗДДС и правилника за неговото прилагане, отнасящи се до вноса на стоки
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 40

Рубрика: Местни данъци и такси

Задължения, възникващи във връзка с имуществените периодични местни данъци
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 49

Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Измененията и допълненията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 15.02.2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 56

Рубрика: Мита. Акцизи

Промени в акцизното законодателство от февруари и март 2011 г.
авторски материалл
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 63

Рубрика: Финансово управление и контрол

Ограничаване на плащанията в брой от 26.02.2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 79

Рубрика: Информационен магазин

„Важно е да знаете!“

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина