Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2023 г., кн. 06

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно и данъчно третиране на продажба с обратен оперативен лизинг
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Задължение за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за 2022 г. и последствия от неизпълнението му
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 24

Близо 194 000 фирми и еднолични търговци вече са обявили доходите си пред Националната агенция за приходите
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 33

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Особености при извършване на корекции на справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 34

Относно образците на справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 ЗДДФЛ и тяхното попълване
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 38

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Задължения за доставчиците на платежни услуги да поддържат електронни регистри съгласно ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 40

Износ, облагаем с нулева ставка на данъка върху добавената стойност – Прилагане на нулева ставка при две последователни доставки на една и съща стока с един превоз
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 47

Износ, облагаем с нулева ставка на данъка върху добавената стойност – Доказване на износ с електронна митническа декларация
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 53

Износ, облагаем с нулева ставка на данъка върху добавената стойност – Доказване на износ на стока, която се транспортира на собствен ход
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 55

Рубрика: Застраховане

Застраховка за пенсия, свързана с инвестиционни фондове
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 61

Делова информация
стр. 71

Информационен преглед
стр. 78

Децата научават това, което са изпитали – Дороти Л. Нолт
стр. 79

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина