Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2023 г., кн. 05

Рубрика: Счетоводство и одит

Устойчивото финансово отчитане – перспективи и предизвикателства пред одиторите
авторски материал
Автор / източник: Бойко Костов, д.е.с.
стр. 5

Промяна на модела на последващо отчитане на сгради
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 11

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Възможност за авансово ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания през 2023 година
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 23

Ръстът на подадените декларации за доходите на физическите лица през 2022 г. се дължи на по-високите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 29

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Какво предвижда становището на НАП за прилагане на намалената ставка от 9 на сто ДДС за доставките на вестници и списания
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 30

Становище № 20-00-57 от 03.04.2023 г. на НАП
Относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от 9 на сто за доставката на периодични печатни произведения – вестници и списания съгласно разпоредбата на чл. 66а, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2023 г.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 43

Рубрика: Местни данъци и такси

Деклариране и плащане на имуществени данъци
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 62

Рубрика: Финансово управление и контрол

Развитие на регулацията на пазарите на финансови инструменти
авторски материал
Автор / източник: Кристина Неофитова
стр. 68

Делова информация
стр. 76

Информационен преглед
стр. 83

Бъди светлина!
стр. 84

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина