Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2023 г., кн. 02

Рубрика: Счетоводство и одит

Изменение на МСС 1 Представяне на финансови отчети, във връзка с оповестяването на счетоводната политика
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

За още някои промени в ЗКПО, в сила за 2023 година
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 19

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Предоставяне на информация за изплатени необлагаеми доходи от трудови правоотношения по реда на ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 25

Доходи, които трябва да се посочват от работодателите в справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ за 2022 година
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 32

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Новите правила за корекции на данъчната основа, начисления ДДС и ползвания данъчен кредит при несъбираеми вземания
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 36

Рубрика: Местни данъци и такси

Преглед на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени в края на 2022 година
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 49

Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Коментар на последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
стр. 52

Рубрика: Финансово управление и контрол

Оценка на риска от изпирането на пари – основни мерки и етапи
авторски материал
Автор / източник: Кристина Неофитова
стр. 70

 

Делова информация
стр. 80

Информационен преглед
стр. 86

Всичко е любов
стр. 87

 

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина