Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2023 г., кн. 01

Рубрика: Счетоводство и одит

Подаване на годишните отчети за дейността за 2022 година
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Общ преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2023 година
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 11

Становище относно прилагането на § 9 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (обн. ДВ, бр. 99 от 2022 г.)
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 21

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Преглед на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 година
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 25

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 година
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 41

Рубрика: Мита. Акцизи

Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, които влизат в сила през 2023 година
авторски материал
Автор / източник: Александър Раков, Асен Асенов
стр. 68

Рубрика: Финансово управление и контрол

Удължаване действието на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година и през настоящата година
авторски материал
Автор / източник: Катя Петрова
стр. 70

 

Делова информация
стр. 88

Информационен преглед
стр. 99

Притча за заека
стр. 100

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина