Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2022 г., кн. 12

Рубрика: Счетоводство и одит

Съхраняване на счетоводната информация в предприятието – видове документи, отговорности и срокове
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Ползване на данъчните облекчения за деца при годишното облагане на доходите за 2022 година
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 15

До края на декември заявяваме данъчните облекчения за деца чрез работодателя
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 25

Рубрика: Данък върху добавената стойност

От 01.01.2023 година прагът за задължителна регистрация по ЗДДС се увеличава от 50 000 на 100 000 лв.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 27

Прилагане на нулева ставка на ДДС за доставка, внос и ВОП на хляб и брашно (Становище изх. № ЕП-04-19-883 от 09.11.2022 г. на ЦУ на НАП)
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 33

Рубрика: Застраховане

Застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023 година
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 44

Рубрика: Финансово управление и контрол

За легалната дефиниция на понятието „банка“ в Закона за кредитните институции и настъпилите изменения в нея
авторски материал
Автор / източник: Сюлейман Башов
стр. 50

Делова информация
стр. 70

Информационен преглед
стр. 78

За подаръците, които остават във вечността
стр. 79

 

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина