Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2022 г., кн. 11

Рубрика: Счетоводство и одит

Изготвяне на годишния финансов отчет – финален етап от годишното счетоводно приключване
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Установяване на отклонение от пазарните цени и пазарните лихви – дискусионни въпроси в данъчната и съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 29

Данъчно третиране на разходите за предоставени ваучери за абонамент за специализиран сайт за обучение на децата на работниците и служителите
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 45

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

По-важни моменти при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2022 година
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 52

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Дата на възникване и изискуемост на ДДС – Въпроси и отговори – Определяне на данъчното събитие при доставки с непрекъснато изпълнение
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 59

Дата на възникване и изискуемост на ДДС – Въпроси и отговори – Определяне на данъчното събитие при доставка с периодично изпълнение
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 60

Дата на възникване и изискуемост на ДДС – Въпроси и отговори – Определяне на данъчното събитие при доставки с поетапно изпълнение
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 62

Дата на възникване и изискуемост на ДДС – Въпроси и отговори – Особености при определяне на данъчното събитие при доставки на стоки с монтаж
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 63

Дата на възникване и изискуемост на ДДС – Въпроси и отговори – Определяне на данъчното събитие при доставки на стоки, които са родово определени
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 69

Дата на възникване и изискуемост на ДДС – Въпроси и отговори – Възникване на изискуемост на данък за суми, получени като задатък по облагаема сделка
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 71

Дата на възникване и изискуемост на ДДС – Въпроси и отговори – Възникване на изискуемост на данък за подобрение или ремонт на нает недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 74

Рубрика: Финансово управление и контрол

Преглед на последните промени в условията и реда за откриване на платежни сметки и изпълнение на платежни услуги
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 79

 

Делова информация
стр. 88

Информационен преглед
стр. 94

Вълкът единак и вълчата глутница
стр. 95

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина