Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2022 г., кн. 10

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно отчитане на строителната дейност
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Доказване на фактическото получаване на доставки, във връзка с хипотезите на отклонение от данъчно облагане по ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 27

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Документиране на изплатени през 2022 година доходи на физически лица
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 33

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Корекции при грешно данъчно третиране на доставки, включително когато е установено с влязъл в сила данъчен акт
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 41

Начисляване на ДДС и лица – платци на данъка – Лице – платец на ДДС при сделки с недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 59

Начисляване на ДДС и лица – платци на данъка – Лице – платец на ДДС при сделки с движими вещи
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 61

Начисляване на ДДС и лица – платци на данъка – Лице – платец на ДДС при сделки със стока
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 64

Начисляване на ДДС и лица – платци на данъка – Лице – платец на ДДС при сделки с услуги
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 67

Рубрика: Финансово управление и контрол

Предизвикателства пред българските задължени лица, с оглед изпълнение на мерките срещу изпирането на пари
авторски материал
Автор / източник: Кристина Неофитова
стр. 74

 

Делова информация
стр. 84

Информационен преглед
стр. 90

Доброто е заразително
стр. 91

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина