Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2022 г., кн. 09

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно отчитане на бизнес комбинация между предприятия под общ контрол
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Отклонението от данъчно облагане като заплаха за фискалната сигурност на държавата
авторски материал
Автор / източник: Недялка Петрова
стр. 19

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране на доходите, придобити по граждански договор от граждани на Украйна, осъществяващи трудова дейност на територията на България
авторски материалл
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 28

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Преглед на промените в ЗДДС, направени посредством измененията в Закона за държавния бюджет за 2022 година
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 32

Приложение на ЗДДС и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. относно изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 44

Актуално
От 1 октомври тази година НАП ще промени автоматично идентификационните номера по ЗДДС на някои физически лица
Автор / източник: НАП
стр. 53

Рубрика: Местни данъци и такси

Преглед на последните промени в местните такси
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 54

Рубрика: Финансово управление и контрол

Електронно сключване на договор за ипотечен кредит и отражението му при вписването на ипотеки
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Коцев
стр. 58

Делова информация
стр. 75

Информационен преглед
стр. 82

Ех, ако можех да бъда…
стр. 83

 

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина