Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2022 г., кн. 07

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводството и одитът в България – натрупаният опит след последните промени
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, доц. д-р
стр. 6

Счетоводно отчитане на сделките в чуждестранна валута
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 17

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Създаването и налагането на счетоводна и данъчна практика – необходимост от същностна и концептуална промяна
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 29

Писмо изх. № 029 от 11.05.2022 г. на ИДЕС
Относно данъчното третиране на хипотезите на авансово изплащане на дивиденти от търговски дружества.
авторски материал

Автор / източник: ИДЕС
стр. 34

Становище № 33-00-165 от 09.06.2022 г. на НАП
Относно данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на хипотезите на авансово изплащане на дивиденти от търговски дружества.
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 38

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Ползване на данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 45

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Солидарна отговорност по ЗДДС в случаи на злоупотреби – Въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 54

Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Мерки за предотвратяване неплащането на данъци и за подкрепа в условията на икономическа криза
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 68

Рубрика: Мита. Акцизи

Възстановяване на ДДС на чуждестранни физически лица и условия за заверка на документите пред митническите органи
авторски материал
Автор / източник: Цветан Мадански
стр. 80

 

Делова информация
стр. 92

Информационен преглед
стр. 98

Какъв е съвършеният свят
стр. 99

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина