Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2022 г., кн. 05

Рубрика: Счетоводство и одит

Практически указания на Министерството на финансите относно счетоводното отчитане и данъчното третиране на механизма на предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 1 ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: ИК „Труд и право“
стр. 5

Счетоводно отчитане на събитията, настъпили след датата на изготвяне на годишния финансов отчет
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 34

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране по ЗКПО на социалните разходи – Въпроси и отговори – 1
Българско дружество осъществява дейността си в два производствени обекта в гр. София, намиращи се на разстояние 15 км един от друг.
авторски материал

Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 46

Данъчно третиране по ЗКПО на социалните разходи – Въпроси и отговори – 2
Дружество е работодател, който е осигурил на служителите си доброволно здравно осигуряване по смисъла на чл. 204, ал. 1, т. 2, б. „а“ ЗКПО.
авторски материал

Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 49

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Облагане на едноличен търговец при прекратяване на търговската дейност и заличаване на същия в търговския регистър
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 53

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Новите положения в ЗДДС, свързани със специалните режими на обслужване на едно гише
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 57

Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Тълкувателно решение № 5 от 29.03.2021 г. на ВАС по т. д. № 7/2019 г. относно обхвата на отговорността по чл. 19, ал. 1 и ал. 2 ДОПК на третото задължено лице
съдебна практика
Автор / източник: ВАС
стр. 65

Рубрика: Финансово управление и контрол

Апорт на криптовалута в капитала на търговско дружество
авторски материал
Автор / източник: Иван Николаев
стр. 72

 

Делова информация
стр. 87

Информационен преглед
стр. 94

Големият смисъл на малките неща в живота
стр. 95

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина