Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2022 г., кн. 03

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно отчитане на компенсациите за електрическа енергия, включително и при тяхното префактуриране
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Изменения на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, задължителни за прилагане у нас от 01.01.2022 г.
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 22

Счетоводно и данъчно третиране в хипотеза на авансово разпределение на дивиденти
авторски материал
Автор / източник: Бойко Костов, д.е.с.
стр. 29

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Преглед на измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародвани в ДВ, бр. 17 от 01.03.2022 г., относно личното ползване на фирмени активи
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 35

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Какво предвиждат промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 година
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 40

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промени в реда за третиране по ЗДДС на ваучерите за храна по чл. 209 ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 49

Рубрика: Местни данъци и такси

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, обнародвани на 28.01.2022 година
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 58

Рубрика: Мита. Акцизи

Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 61

Делова информация
стр. 75

Информационен преглед
стр. 82

За тайната на късмета и благополучието
стр. 83

 

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина