Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2022 г., кн. 02

Рубрика: Счетоводство и одит

Основни въпроси на годишното счетоводно приключване в земеделските предприятия
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Какво трябва да съдържа отчетната информация в годишния финансов отчет на бюджетните организации за 2021 година
авторски материал
Автор / източник: Мария Цветанова
стр. 29

На вниманието на общинската администрация
авторски материал
Автор / източник: ИК „Труд и право“
стр. 29

Указание № УК-3 от 29.12.2021 г. на МФ
Указание относно счетоводното отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh
административна практика

Автор / източник: МФ
стр. 37

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Санкции по ЗДДФЛ, налагани на физическите лица – преки носители на задължението за данък, и на лицата – платци на съответните доходи
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 43

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Преходните правила в правната уредба на ДДС, отнасящи се до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 51

Данъчно третиране на доставки на услуги за данъчно задължено лице, регистрирано в Обединеното кралство Великобритания, с оглед на промените в ЗДДС, в сила от 2021 г.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 54

Рубрика: Местни данъци и такси

Особености на облагането с патентен данък
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 65

Рубрика: Финансово управление и контрол

Какво предвиждат промените в Закона за регистър БУЛСТАТ
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 72

ПРИЛОЖЕНИЕ

Преглед на промените в Закона за счетоводството от влизането му в сила до края на 2021 година
авторски материал
Автор / източник: Бойко Костов, д.е.с.

 

Делова информация
стр. 79

Информационен преглед
стр. 86

Животът не се мери с броя вдишвания, които правим, а с моментите, които спират дъха ни
стр. 87

 

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина