Търсене
Close this search box.

Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2018 г., кн. 02

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно отчитане и представяне на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет, в контекста на СС 10
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Счетоводно отчитане на задълженията към персонала за еднократно изплащани суми при пенсиониране
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 17

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Промените в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2017 година
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 26

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промени, свързани с някои основания за регистрация и дерегистрация по реда на ЗДДС, в сила от 01.01.2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 36

Правото на данъчен кредит при транзитни доставки според практиката на НАП
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 41

Указание № 04-19-410-4/17 от 04.01.2018 г. на НАП
Относно съобразяване на практиката на органите по приходите с практиката на Съда на Европейския съюз (ЕС) по отношение правото на приспадане на данъчен кредит при транзитни доставки. административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 48

Рубрика: Мита. Акцизи

Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2018 година
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 57

Рубрика: Финансово управление и контрол

Правен режим на криптовалутите. Структуриране на търговски дружества, опериращи с криптовалути
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 74

Делова информация
стр. 84

Информация в преглед
стр. 90

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина