Търсене
Close this search box.

Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2015 г., кн. 11

Рубрика: Счетоводство и одит

Акценти на годишната инвентаризация. Счетоводно отчитане и данъчни аспекти по ЗКПО и ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Бизнескомбинации
авторски материал
Автор / източник: Живко Бонев, ст.н.с., д-р, д.е.с
стр. 14

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Особености при авансовото облагане на доходите от друга стопанска дейност и от наем, придобити през четвъртото тримесечие на 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 20

Рубрика: Данък върху добавената стойност

За някои проблеми на данъчното администриране и облагането с данък върху добавената стойност при публична продан по чл. 131 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Румен Неков , Стефан Тихолов
стр. 21

Поредни изменения в Наредба № Н-18 от 2006 г.за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 38

Рубрика: Местни данъци и такси

Деклариране и внасяне на данъка върху недвижимите имоти
административноправна процедура
Автор / източник: Ганета Минкова
стр. 41

Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Относителна недействителност спрямо НАП на извършени сделки и действия от данъчно задължени лица
авторски материал
Автор / източник: Ваня Димитрова
стр. 46

Рубрика: Застраховане

За клаузата „застраховки“ в договорите
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 60

Рубрика: Финансово управление

Възможности за преструктуриране на потребителски кредити
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 69

КАЗУСИ: Практически аспекти на облагането с корпоративен данък
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.

 

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина