Търсене
Close this search box.

Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2015 г., кн. 09

Рубрика: Счетоводство и одит

Отчитане на приходи и разходи, свързани с данъчен амортизируем актив, придобит с дарение или целеви средства
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Отчитане на сделките за придобиване на материали при митнически режим „активно усъвършенстване с отложено плащане“
авторски материал
Автор / източник: Галя Георгиева
стр. 12

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Третиране според ЗКПО и ЗДДС на разходи за семинар, представящ дейността на организатора
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р, Ивайло Кондарев
стр. 23

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на награди, както и на печалби от участие в различни видове игри
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 28

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Данъкът върху добавената стойност и услугите, свързани с недвижими имоти
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 40

Рубрика: Местни данъци и такси

Какви данъци и такси се заплащат при придобиване на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 50

Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Процесуално легитимирано ли е гражданско дружество да обжалва постановление за налагане на запор върху банкова сметка или запор върху вземане на трето лице за публични задължения на участник в него
авторски материал
Автор / източник: Любомир Владикин
стр. 55

Рубрика: Мита. Акцизи

Новите положения в Закона за митниците
авторски материал
Автор / източник: Цветан Мадански, Ирена Ставрева
стр. 63

Рубрика: Финансово управление

Новият Закон за гарантиране на влоговете в банките
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 74

Из практиката на счетоводителя

Казус: Данъчно третиране на задатъка при сделки с недвижимо имущество
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова

Казус: Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от лихви по банкова сметка в чужбина
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова

Казус: Ползване на отстъпка от 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова

Казус: Определяне на облагаем доход при продажба на недвижимо имущество
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина