Търсене
Close this search box.

Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2015 г., кн. 05

Рубрика: Счетоводство и одит

Консолидация – вътрешногрупови печалби или загуби от продажба на дълготрайни активи
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на ваучерите за храна
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 13

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Третиране на данъчни амортизируеми активи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане – Въпроси от практиката
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 22

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Какви са възможностите за извършването на корекции в подадена годишна данъчна декларация
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 29

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Новият данъчен режим по ЗДДС за доставките на услуги, извършвани по електронен път, далекосъобщителни и радио-телевизионни услуги – 1
авторски материал
Автор / източник: Ваня Димитрова
стр. 36

Рубрика: Местни данъци и такси

Определяне и дължимост на таксата за битови отпадъци
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 51

Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

За данъчните аспекти на понятието „опрощаване на задължения“
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 57

Рубрика: Застраховане

Застраховане на финансови рискове
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 71

Рубрика: Финансово управление

Новият Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 79

Из практиката на счетоводителя

Казус: Формиране на данъчната основа при продажба на недвижим имот, и дължимост на данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Казус: Счетоводно отчитане и данъчно третиране на дейността на клон на предприятие
авторски материал
Автор / източник: Бойко Костов, д.е.с.

Казус: Дължимост на туристически данък при доставка на услуга по настаняване в хотел
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Казус: Определяне на данъчната основа на доставката, заедно с дължимите данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина