Търсене
Close this search box.

Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2012 г., кн. 08

Рубрика: Счетоводство

Нова версия на МСС 19 Доходи на наети лица
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5

Разчети със собствениците в капиталови дружества
авторски материал
Автор / източник: Живко Бонев, д.е.с.
стр. 13

Отчитане на вътрешните разчети в бюджетните предприятия
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 19

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Въпроси и отговори по Закона за корпоративното подоходно облагане
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 24

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Право на данъчно облекчение за млади семейства по реда на ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 33

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Решение на СЕС от 21.06.2012 г. по съединени дела C-80/2011 и C-142/2011
авторски материал
Автор / източник: Росен Русков
стр. 41

Обърнато данъчно задължение за доставка, извършена от физическо лице
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 49

Обърнато данъчно задължение за доставка, извършена от лице, установено в трета страна
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 51

Документиране на промяна в данъчната основа на доставка на стока или услуга, по която е налице обърнато данъчно задължение
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 53

Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Основание и ред за налагане на имуществената санкция, предвидена по чл. 83а от Закона за административните нарушения и наказания
авторски материал
Автор / източник: Александра Атанасова
стр. 55

Рубрика: Застраховане

Застраховане на гражданската отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 60

Рубрика: Финансово управление и контрол

Сделката за външния дълг на България – Предимства и недостатъци
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Пенев
стр. 72

Рубрика: Информационен магазин

Рубрика: Информационен преглед


Приложение:
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове от юли 2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Александър Раков, Асен Асенов

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина