Търсене
Close this search box.

Дайджест „Финанси и право“, 2007 г., кн. 03

Счетоводно и данъчно третиране на приходите и разходите, които не са отчетени по реда, определен в нормативен акт
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
 стр. 5

Изготвяне на консолидирани финансови отчети – 2
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
 стр. 8

Отчитане на разходите за интернет страници
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Марин Гълъбов
 стр. 16

Финансови предизвикателства – Финансови инструменти с променлив доход
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Ваня Борисова
 стр. 21

Промени, въведени с новия ЗКПО, по отношение на данъчния амортизационен план
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Георги Петков
 стр. 24

Данъчно третиране на ваучерите за храна, предоставяни на персонала
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
 стр. 32

Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 41 ЗОДФЛ за доходите, получени през 2006 г.
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НАП
 стр. 38

Поредните промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
 стр. 42

Новият Закон за ДДС и сделките с недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Росен Русков
 стр. 50

Писмо № 24-04-171 от 01.02.2007 г. на НАП
Относно правен режим на ДДС за възстановяване за данъчен период декември 2006 г. в хипотезата на чл. 77, ал. 2 ЗДДС (отм.). Тип на документа: административна
практика
Автор / източник: НАП
 стр. 60

Писмо № 24-00-11 от 09.02.2007 г. на НАП
Относно определяне на данъчната основа на доставка на финансови услуги – сделки с чуждестранна валута по занятие Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НАП
 стр. 61

Писмо № 24-00-13 от 12.02.2007 г. на НАП
Относно документиране на доставки на стоки и услуги по Приложение № 2 към глава деветнадесета “а” ЗДДС. Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НАП
 стр. 63

Такса за притежаване на куче
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Аксения Монова
 стр. 65

Органи и лица, участници при събирането на публични вземания
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
 стр. 67

Обхват на информацията, която органите по приходите и публичните изпълнители могат да изискват от банките
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
 стр. 70

Застраховане на банкови кредити
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
 стр. 73

Българските финансови пазари между 15 февруари и 15 март 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: ик „Елана“
 стр. 81
Публикуван към: 30.3.2007 г.

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина