Търсене
Close this search box.

Списание „Информационен бюлетин по труда“, 2014 г., кн. 02

Рубрика: Трудови отношения

Преминаване от допълнителен към основен трудов договор със същия работодател
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 5

Възможност за полагане и заплащане на извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време от предприятие-изпълнител по договор за услуга
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 6

Писмо № 94-3439 от 24.09.2013 г. на МТСП
Командироване на служители в чужбина
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 9

Писмо № 94-3517 от 01.10.2013 г. на МТСП
Размерът на трудовото възнаграждение се договаря при сключване на трудовия договор
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № 94-3965 от 16.10.2013 г. на МТСП
Прекратяване ползването на отпуска за отглеждане на дете
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 13

Писмо № 67-38 от 28.10.2013 г. на МТСП
Легитимност на синдикалната организация при колективно трудово договаряне на ниво предприятие
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 16

Писмо № 33-216 от 05.11.2013 г. на МТСП
Присъединяване към сключен колективен трудов договор
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 17

Писмо №: 94-4203 от 08.11.2013 г. на МТСП
Особена закрила на майките с малки деца
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 18

Писмо № 94-4103 от 14.11.2013 г. на МТСП
Прекратяване на трудовото правоотношение с трудоустроено лице и с лице, страдащо от заболяване по Наредба № 5 от 20.02.1987 г.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 21

Писмо № 94-4498 от 19.11.2013 г. на МТСП
Прекратяване на трудов договор при постъпване на държавна служба
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 24

Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

Планът за действие по социална икономика 2014 – 2015 г. – едно ново разбиране за социалното предприемачество
авторски материал
Автор / източник: Теодора Тодорова
стр. 25

Рубрика: Условия на труд

Новият Устройствен правилник на ИА “Главна инспекция по труда” създава нова структура на една от най-старите контролни институции в страната
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 30

Безопасност и здраве на работниците, заемащи зелени работни местa
авторски материал
Автор / източник: Европейска агенция за безопасност и здраве
стр. 35

Рубрика: Насърчаване на заетостта

Национален план за изпълнение на Eвропейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Антоанета Цонева
стр. 38

Регулираните професии в България
авторски материал
Автор / източник: Искра Петрова
стр. 50

Рубрика: Социално осигуряване

Основни промени при подаването на данни за осигурените лица през 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 55

Писмо № 94-4404 от 27.11.2013 г. на МТСП
Ред за отпускане на пенсия за инвалидност
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 66

Писмо № 94-4684 от 10.12.2013 г. на МТСП
Условията за зачитане на осигурителен стаж за периода, през който съпруг (съпруга) е полагал грижи за инвалид с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 67

Писмо № 94-3995 от 10.12.2013 г. на МТСП

Зачитане на осигурителен стаж при заплащане на осигурителни вноски
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 69

Рубрика: Европейски социални практики

Как да си намерим работа в страните от Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Георги Филипов
стр. 71

Рубрика: Информационен микс
Трудът и социалната политика от 15 януари до 15 февруари 2014 г. 
стр. 86

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина