Търсене
Close this search box.

Списание „Информационен бюлетин по труда“, 2016 г., кн. 03

Рубрика: Трудови отношения

Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
Работодателят е задължен да води трудово досие на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
Работодателят създава трудово досие на новопостъпил работник/служител още преди реалното му постъпване на работа
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 6

Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
В трудовото досие се съхраняват документи във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 7

Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
Няма забрана трудовата книжка да се съхранява и от работодателя в трудовото досие при писмено искане от работника/служителя
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 9

Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
При промяна на работодателя в определените от закона случаи, се предават и трудовите досиета на съответните работници и служители
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 9

Писмо № 94-1002 от 10.02.2016 г. на МТСП
Заплащане за работа през дните на официалните празници, в случаите, когато представлява извънреден труд и когато не представлява такъв
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № 26-231 от 08.03.2016 г. на МТСП
Командироване на работник или служител
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 13

Писмо № 94-787 от 11.03.2016 г. на МТСП
Разпределяне на средствата от фонд СБКО
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 14

Писмо № 94-628 от 15.03.2016 г. на МТСП
Не може да се сключва трудов договор “сам със себе си”
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 15

Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

Политиката по социална икономика и социално предприемачество в България през 2016-2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Теодора Тодорова
стр. 17

Рубрика: Условия на труд

Въпроси и отговори в областта на здравословните и безопасни условия на труд
Задължения в областта на здравословните и безопасни условия на труд на работодател, който ще приеме на работа работници, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 20

Въпроси и отговори в областта на здравословните и безопасни условия на труд
Документация по здравословни и безопасни условия на труд при промяна на собствеността на предприятието и/или правната му форма
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 26

Въпроси и отговори в областта на здравословните и безопасни условия на труд
Обслужване от служба по трудова медицина в дружество с ограничена отговорност с двама съдружници
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 28

Въпроси и отговори в областта на здравословните и безопасни условия на труд
Задължения на работодателя, когато получи Експертно решение на ТЕЛК, касаещо негов работник или служител
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 29

ИА “Главна инспекция по труда” напомня:
Срокът за подаване на годишните декларации по чл. 15 ЗЗБУТ е до 30.04.2016 г.
Автор / източник: ИА „ГИТ“
стр. 36

Рубрика: Насърчаване на заетостта

Проектите, включени в Националния план за действие по заетостта за 2016 г. и реализирани съвместно със социалните партньори – инструмент за справяне с предизвикателствата на пазара на труда
авторски материал
Автор / източник: Ивета Михайлова-Джекова
стр. 38

Проект “Нови хоризонти”
авторски материал
Автор / източник: Вилислава Станчева-Иванова
стр. 45

Проект “Качествена работна сила – стабилен пазар на труда”
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Найденов
стр. 47

Проект “Шанс за работа – 2016”
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Найденов
стр. 51

Стартира Схема “Обучения и заетост” за безработни над 29 години по ОП “Развитие на човешките ресурси”.
Автор / източник: АЗ
стр. 53

Близо 30 000 по-малко безработни този януари в сравнение с януари 2015 г.
стр. 56

Рубрика: Социално осигуряване

Промени в наредбите по прилагането на Кодекса за социално осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Красена Стоименова
стр. 58

Рубрика: Европейски социални практики

Минимални ставки на заплащане и командировъчни пари при командироване на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги в страните от ЕС
авторски материал
Автор / източник: Михаил Илиев
стр. 69

Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 10 февруари до 10 март 2016 г.
стр. 81

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина