Търсене
Close this search box.

Списание „Информационен бюлетин по труда“, 2009 г., кн. 12


Рубрика: Трудови отношения
 

При сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място
 авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
 стр. 5
 

Писмо № 94ХХ-71 от 06.11.2009 г. на МТСП
Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от Кодекса на труда е обезщетение, платимо еднократно, и размерът му зависи от броя на работните дни неизползван платен годишен отпуск, а не от броя на работните дни в месеца, в който е прекратено трудовото правоотношение. Коригиращият коефициент по чл. 18, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата не се прилага към обезщетението по чл. 224 КТ.
 административна практика
Автор / източник: МТСП
 стр. 9

Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж – 1/2009
 административна практика
Автор / източник: МТСП
 стр. 11

Въпроси и отговори по прилагането на Кодекса за социално осигуряване – 1/2009
 административна практика
Автор / източник: МТСП
 стр. 12


Рубрика: Условия на труд
 

Задължително застраховане за риска „Трудова злополука“
 административна практика
Автор / източник: Калина петкова
 стр. 12


Рубрика: Насърчаване на заетостта


Професионалната андрагогика е необходима за политиката по професионалната квалификация и заетостта
 авторски материал
Автор / източник: Чавдар Катански
 стр. 21
 

Заповед № 163 от 05.11.2009 г.
 административна практикака
Автор / източник: МТСП
 стр. 31
 

Рубрика: Социално осигуряване
 

Указание № 9100/260 от 30.11.2009 г. на МТСП
Относно установена различна практика по прилагане на чл. 10, ал. 1, т. 7 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за многодетните майки, получаващи пенсия, на основание чл. 4, ал. 1 от отменения Закон за пенсиите, който е действал до 31.12.1999 г.
 административна практика
Автор / източник: МТСП
 стр. 34
 

Указание № 91-01-287/06.11.2009 г. на НОИ
Относно измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с Постановление № 245 на Министерския съвет от 15.10.2009 г. (обн. ДВ, бр. 84 от 23.10.2009 г.), в сила от 27.10.2009 г., с изключение на § 8, който влиза в сила от 12.05.2009 г. и § 2, § 5, т. 2, § 6, 7, 9 и 14 ­ в сила от 01.07.2009 г. и с Постановление № 254 на Министерски съвет от 26.10.2009 г. (обн. ДВ, бр. 87 от 03.11.2009 г.), в сила от 03.11.2009 г.
 административна практика
Автор / източник: НОИ
 стр. 36
 

Обезщетение при пенсиониране на лица на длъжност “педагог” и “възпитател” в домовете за деца, лишени от родителски грижи
 авторски материалал
Автор / източник: Смела Нинева
 стр. 42
 

Рубрика: Европейски социални практики
 

Социално-икономическото развитие през призмата на социалната икономика. Добри европейски практики
 авторски материал
Автор / източник: Теодора Демирева
 стр. 45
 

Писмо № 1-79 от 10.09.2009 г. на НАП
 административна практика
Автор / източник: НАП
Продукт: ЕПИ Финанси
 стр. 48
 

Писмо № 07-00-853 от 26.10.2009 г. на НАП
 административна практика
Автор / източник: НАП
Продукт: ЕПИ Финанси
 стр. 49
 

Приоритети на Европейския съюз в социалната област, заетостта и имиграцията, по време на испанското председателство през първото полугодие на 2010 г.
 авторски материал
Автор / източник: Раймонд Сапарев
 стр. 55
 

Рубрика: Информационен микс
 

Трудът и социалната политика от 15 ноември до 15 декември 2009 г.
стр. 58

Указател на публикациите в списание „Информационен бюлетин по труда“ през 2009 година
стр. 63

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина