Търсене
Close this search box.

Списание „Информационен бюлетин по труда“, 2013 г., кн. 01

Рубрика: Трудови отношения

Официални празници през 2013 година
стр. 5

Решение № 945 от 15 ноември 2012 г. за разместване на почивните дни през 2013 г.
административна практика
Автор / източник: МС
стр. 6

Решение № 1011 от 12 декември 2012 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното през 2013 г.
административна практика
Автор / източник: МС
стр. 7

Трудов календар през 2013 г. при петднвна работна седмица и 8-часов работен ден
административна практика
Автор / източник: ТП
стр. 9

Допълнителни условия за служителите в държавната администрация, работещи по трудово правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 10

Писмо № 94-4079 от 16.11.2012 г. на МТСП
Задължение на работодателя е да предоставя утвърдените графици за работа при сумирано изчисляване на работното време и да държи на разположение на работниците и служителите текстовете на колективните трудови договори, с които е обвързан
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 18

Писмо № 26-234 от 15.11.2012 г. на МТСП
Вътрешно заместване на отсъстващ работник или служител и промяна на трудовото право­отношение за извършване на друга работа в предприятието
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 19

Рубрика: Условия на труд

План за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2013 година
административна практика
Автор / източник: ИА „ГИТ“
стр. 21

Рубрика: Насърчаване на заетостта

Извлечение от ПРОТОКОЛ № 47 от заседанието на Министерския съвет на 19 декември 2012 г.
стр. 40

Националният план за действие по заетостта през 2013 г. – Повече работни места, по-високо качество на работната сила
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 41

Уведомяване при извършване на масови уволнения на работници и служители
авторски материал
Автор / източник: Величка Иванова
стр. 57

Споразумението между Агенцията по заетостта и програмата “Глобални библиотеки – България” – Директен достъп до информация за услугите по заетостта и ОП “Развитие на човешките ресурси”
авторски материал
Автор / източник: Дора Ганева
стр. 63

Рубрика: Социално подпомагане и услуги

Постановление № 332 от 20 декември 2012 г. за определяне размера на социалната пенсия за старост
административна практика
Автор / източник: МС
стр. 66

Рубрика: Социална интеграция на хората с увреждания

Обява за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания“
Автор / източник: АХУ
стр. 67

Рубрика: Социално осигуряване

Държавното обществено осигуряване през 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Петя Малакова
стр. 68

Условия за придобиване право на пенсия през 2013 г.
стр. 77

Писмо № 91АО-2650 от 11.12.2012 г. на МТСП
Обезщетение за първите 3 работни дни от временната неработоспособност, изплащано от работодателя
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 78

Рубрика: България в международния трудов ред

Прилагане на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания
авторски материал
Автор / източник: Надежда Харизанова
стр. 80

Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 15 декември 2012 г. до 15 януари 2013 г.
стр. 86

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина