Търсене
Close this search box.

Списание „Информационен бюлетин по труда“, 2010 г., кн. 11

Рубрика: Трудови отношения

Ред за ползване на платен годишен отпуск след възстановяване на заеманата преди незаконното уволнение длъжност, въз основа на влязло в сила съдебно решение
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 5

Ползване на платен отпуск за обучение по договор за повишаване на квалификация по чл. 234 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 6

Писмо № 91.04-752 от 09.09.2010 г. на МТСП
Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит след повторно постъпване на работа в същото предприятие
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 8

Писмо № 92-636 от 09.09.2010 г. на МТСП
Учителите имат правото на удължен платен годишен отпуск в размер на 48 работни дни
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 9

Писмо № 94.ВВ-271 от 23.09.2010 г. на МТСП
Право на обезщетение при пенсиониране
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 10

Писмо № 03-1687 от 23.09.2010 г. на МТСП
Особености при зачитане на трудов стаж на специализантите, съгласно измененията в Закона за здравето.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № 92-754 от 14.10.2010 г. на МТСП
Изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 13

Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище
 

Социалната икономика – възможност за социално включване и заетост на уязвими групи от обществото
авторски материал
Автор / източник: Теодора Демирева
стр. 14

Рубрика: Насърчаване на заетостта
 

Промени в Постановление № 251 на МС за усъвършенстване на механизма на ваучерите за обучение
авторски материал
Автор / източник: Искра Петрова
стр. 25

Рубрика: Социално подпомагане и услуги
 

Нов подход в предоставянето на социални услуги за деца в България
авторски материал
Автор / източник: Ренета Манолова
стр. 28

Стартира проект “Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 – “Алтернативи”
авторски материал
Автор / източник: Надя Недкова
стр. 31

Рубрика: Социална интеграция на хората с увреждания
 

Новата дългосрочна европейска стратегия за хората с увреждания – резултати от проведеното проучване на общественото мнение
авторски материал
Автор / източник: Надежда Харизанова
стр. 36

Писмо № 8008-83 от 20.09.2010 г. на МТСП
Процедура и срокове за издаване на разпореждане за отпускане на лична пенсия за инвалидност
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 44

Писмо № 94.ЛЛ-130 от 11.10.2010 г. на МТСП
Основен платен годишен отпуск за хора, наети с договор по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 46

Рубрика: Социално осигуряване
 

Указание № 91-01-240/28.09.2010 г. на НОИ
Относно възникнали въпроси по промените в Кодекса за социално осигуряване, обнародвани в “Държавен вестник” бр. 49, 58, и 59 от 2010 г.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 48

Рубрика: Европейски социални практики
 

Указание № 91-01-249 от 08.10.2010 г. на НОИ – 1
Относно прилагане на правилата за координация на системите за социална сигурност, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и в Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на пенсиите*
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 58

Да посрещнем предизвикателствата на 21 век – насърчаване на устойчиви “зелени” работни места
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 74


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 15 октомври до 15 ноевмри 2010 г.
стр. 82

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина