Търсене
Close this search box.

Списание „Информационен бюлетин по труда“, 2010 г., кн. 10


Рубрика: Трудови отношения

Сключване на трудов договор по чл. 114 от Кодекса на труда и осигуряване в зависимост от продължителността на работата по него
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 5

Писмо № 94СС-211 от 20.08.2010 г. на МТСП
Възнаграждение при пенсиониране на възстановен от съда работник или служител
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 7

Писмо № 33-167 от 20.08.2010 г. на МТСП
Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 9

Писмо № 94ЕЕ-64 от 20.08.2010 г. на МТСП
Родителски отпуск по Кодекса на труда
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 10

Писмо № 94ММ-227 от 20.08.2010 г. на МТСП
Сключване на трудов договор с клауза за срок за изпитване
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № 94ДД-154 от 20.08.2010 г. на МТСП
Семейни помощи за деца
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 14


Рубрика:
Социален диалог. Жизнено равнище

“Заедно – социално отговорни” или нови идеи за реализиране на корпоративната социална отговорност
авторски материал
Автор / източник: Теодора Демирева, Илия Гаралиев
стр. 16


Рубрика: Условия на труд

Как работниците и служителите могат да съдействат за създаването на здравословни условия на труд
авторски материалл
Автор / източник: Европейска агенция за безопасност и здраве
стр. 26

Организирано столово хранене за служители и работници с различни условия на труд
авторски материал
Автор / източник: Емил Мирославов
стр. 32


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Стартира нова стажантска схема за заетостта на младежи
авторски материал
Автор / източник: Мария Любенова
стр. 35

Проверка на Агенцията по заетостта по схемата „Аз мога“
административна практика
Автор / източник: Агенция по заетостта
стр. 37


Рубрика: Социално подпомагане и услуги

Нов ред за отпускане на целевите помощи за отопление – препоръки на Агенцията за социално подпомагане по прилагане на Наредба №РД-07-5 от 16.05.2008 г.
административна практика
Автор / източник: АСП
стр. 39


Рубрика: Социално осигуряване

Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ
Относно поставени въпроси по прилагането на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 42


Рубрика: Европейски социални практики

Предстои ратификация на нова спогодба за социална сигурност между Република България и Република Сърбия
авторски материал
Автор / източник: Добринка Бонева
стр. 64

Условия за пенсиониране на български граждани с трудов стаж в Кралство Испания
авторски материал
Автор / източник: Раймонд Сапарев
стр. 67


Рубрика:
България в международния трудов договор

Новата директива на Европейския съюз за равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности като самостоятелно заети лица
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 73


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 15 септември до 15 октомври 2010 г.
стр. 79

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
административна практика
Автор / източник: МТСП

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина