Търсене
Close this search box.

Списание „Информационен бюлетин по труда“, 2009 г., кн. 05

Рубрика: Трудови отношения

Последните промени в Кодекса на труда, свързани с осигуряване на работа чрез Агенция за временна заетост
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 5

Писмо № 94НН/146 от 17.02.2009 г. на МТСП
Към посолството на РБългария в Лондон действа специализирана служба по трудови и социални въпроси, чиято задача е да съдейства със съвети и да улеснява трудовата мобилност на сънародниците ни.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № 94НН/142 от 20.02.2009 г. на МТСП
Работодателят е компетентен да отчете трудовия стаж и съответно да определи размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на база представените от работника или служителя документи за придобит в друга държава-членка на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 12

Писмо № 94 ВВ/30 от 16.03.2009 г. на МТСП
В случаите, когато работникът или служителят е работил при условията на намалено работно време, което за него е било законоустановено работно време, следва че трудовият му стаж е равен на осигурителния.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 13

Писмо № 94 ВВ/38 от 16.03.2009 г. на МТСП
Когато трудовият договор на работника или служителя е прекратен, считано от деня, в който навършва възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той няма право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 14

Писмо № 94 ДД/104 от 15.04.2009 г. на МТСП
Отпускът по чл. 164, ал. 1 КТ за отглеждане на дете до 2-годишната му възраст се прекратява, когато детето бъде настанено в детско заведение.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 15

Писмо № 94 ББ/40 от 15.04.2009 г. на МТСП
В случаите, когато служителят е работил в различни училища в сферата на образованието, но не като педагогически кадър, няма право на обезщетение по ПМС № 31 от 1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 КТ.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 16

Писмо № 94ММ/57 от 15.04.2009 г. на МТСП
Когато към датата на прекратяване на трудовия договор работникът или служителят не отговаря на изискването да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, то той няма право на обезщетение от работодателя при пенсиониране. Бившият работодател няма правно основание и съответно задължение да изплати обезщетението поради пенсиониране и когато лицето навърши необходимата възраст.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 17

Рубрика: Условия на труд

Нервно-психично натоварване – Идентифициране и оценка на опасностите и предприемане на мерки
авторски материал
Автор / източник: Дарина Конова
стр. 19

Рубрика: Насърчаване на заетостта

Закон за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 28

Указания на министъра на труда и социалната политика по прилагането на Постановление № 44 на Министерския съвет от 19.02.2009 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори “Индустрия” и “Услуги”
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 31

Равнището на безработица през март е 6,88%
стр. 35


Рубрика: Социално осигуряване

Указание № 91-01-54 от 04.03.2009 г. на НОИ
Относно изменение и допълнение на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 37

Рубрика: Европейски социални практики

Безплатна услуга за разрешаване на презграничните проблеми на граждани и юридически лица, породени от неправилното прилагане на европейското законодателство от националните администрации
авторски материал
Автор / източник: Весела Кирова, Мариана Василева
стр. 44

Нови схеми по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” за безвъзмездна финансова помощ през 2009 г. за преодоляване на ефекта от световната криза на пазара на труда
стр. 58


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 15 април 2009 г. до 15 май 2009 г.
стр. 61


Приложение:
Наръчник за кандидати по приоритетна ос “Социално включване и насърчаване на социалната икономика” или как проектното предложение да стане проект
административна практика
Автор / източник: АСП
стр. 88

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина