Съдържание

Дайджест "Търговско и облигационно право", 2023 г., кн. 08
Рубрика: Търговци Дружеството с ограничена отговорност и търговската регистрация след Тълкувателно решение № 1 от 31.05.2023 г. по тълкувателно дело № 1/2020 г., ОСТК на ВКС авторски материал Автор / източник:...
Прочети повече
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2023 г., кн. 07
Рубрика: Търговци Действие на вписването на прокуриста в търговския регистър авторски материал Автор / източник: Георги Стефанов, проф. д-р Роля и функции на инвестиционния посредник в светлината на противодействието...
Прочети повече
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2023 г., кн. 06
Рубрика: Търговци Публичното предлагане на ценни книжа при действието на Регламент (ЕС) 2017/1129 авторски материал Автор / източник: Ясен Николов Рубрика: Търговски сделки Хипотези при договор за кредит,...
Прочети повече
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2023 г., кн. 05
Рубрика: Търговци Въпроси на задължението за плащане на цена по договора за продажба на дружествен дял в ООД авторски материал Автор / източник: Николай Колев, д-р Рубрика: Облигационни отношения Предварителният...
Прочети повече
Дайджест "Собственост и право", 2023 г., кн. 08
Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи Отпадане на наказуемостта на деянието и влиянието върху отмяната на дарението в случаите на чл. 227, ал. 1, б. „а“ и „б“ ЗЗД авторски материал Автор...
Прочети повече
Дайджест "Собственост и право", 2023 г., кн. 07
Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи Някои разсъждения за възстановяване на деленето на собствеността на публична и частна авторски материал Автор / източник: Люба Панайотова –...
Прочети повече
Дайджест "Собственост и право", 2023 г., кн. 06
Рубрика: Граждански процес Приложимост на правилото на чл. 17, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите при нищожност на прикритата сделка авторски материал Автор / източник: Делян Недев стр. 5 Критични...
Прочети повече
Дайджест "Собственост и право", 2023 г., кн. 05
Рубрика: Граждански процес Критичен преглед на промените в ГПК относно задължителната медиация авторски материал Автор / източник: Анастас Пунев стр. 5 Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни...
Прочети повече
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2023 г., кн. 08
Рубрика: Счетоводство и одит Концесионен договор относно ползване на актив, собственост на държавата авторски материал Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с. стр. 5 Рубрика: Корпоративно подоходно...
Прочети повече
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2023 г., кн. 07
Рубрика: Счетоводство и одит Относно счетоводното отчитане на обезценките и представянето им във финансовите отчети авторски материал Автор / източник: Христо Досев, д.е.с. стр. 5 Рубрика: Данъци върху...
Прочети повече
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2023 г., кн. 06
Рубрика: Счетоводство и одит Счетоводно и данъчно третиране на продажба с обратен оперативен лизинг авторски материал Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с. стр. 5 Рубрика: Корпоративно подоходно...
Прочети повече
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2023 г., кн. 05
Рубрика: Счетоводство и одит Устойчивото финансово отчитане – перспективи и предизвикателства пред одиторите авторски материал Автор / източник: Бойко Костов, д.е.с. стр. 5 Промяна на модела на последващо...
Прочети повече
Дайджест "Труд и право", 2023 г., кн. 08
Рубрика: Трудови правоотношения Нови моменти при изплащането на трудовото възнаграждение, след последните промени в Кодекса на труда от 1 август 2023 година авторски материал Автор / източник: Мариана...
Прочети повече
Дайджест "Труд и право", 2023 г., кн. 07
Рубрика: Трудови правоотношения Могат ли в трудовия договор да се предвиждат забрани за осъществяване на конкурентна дейност авторски материал Автор / източник: Андрей Александров, д-р стр. 5 Каква е разликата...
Прочети повече
Дайджест "Труд и право", 2023 г., кн. 06
Рубрика: Трудови правоотношения Дигитална трансформация на трудовите отношения – действащи правила и бъдещи промени авторски материал Автор / източник: Мариана Василева стр. 5 Публикуван към: 16.6.2023...
Прочети повече
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина