Търсене
Close this search box.

Туристическа информация за Ирландия

 ЕЛАТЕ С НАС В ИРЛАНДИЯ!

 ИРЛАНДИЯ , Ейре (ирландски: Eire, английски: Ireland)
Площ: 70 283 km2
Население (брой): 3,8 млн. души (2000)
Столица: Дъблин
Официален език: английски, ирландски
Религия: католици (95,5 %)
Официален празник: 17 март
Парична единица: евро (ирландска лира до 2002)
Административно деление: 26 графства, групирани в 4 исторически области (Конот, Ленстър, Манстър, Ълстър)
Ирландия, известна още като Ейре, е държава в Северозападна Европа, която заема около 5/6 от територията на остров Ирландия. Останалата 1/6 е заета от Северна Ирландия – част от Обединеното кралство. Терминът Република Ирландия е официално „описание“ на държавата, а не нейно конституционно име. Площта ? е 70 831 км2, от които 69 414 км2 суша и 1 417 км2 водна площ.
ireland

Ирландия е сред най-богатите, най-развитите и мирни държави в света, намираща се на пето място по БВП на глава от населението и пета по ИЧР, като по този начин има едно от най-високите нива на жизнен стандарт в света. Страната има висококачествена образователна система, а като истинска демократична държава предоставя пълна свобода на словото, политическа и икономическа свобода.

Ирландия има развита и модерна икономика, фокусирана главно върху сферата на услугите и високите технологии. Тъй като държавата води политика на неутралитет, тя не е член на НАТО. Населението на Ирландия нараства най-бързо в Европа с темп на годишния растеж от 2,5%. Официалните езици в страната са ирландският и английският.

Република Ирландия е страна-членка на ЕС, ОИСР и ООН.

Кратка историческа справка

Първото известно заселване на хора в Ирландия е от около 8000 година пр.н.е., когато носители на мезолитна култура се преселват от Великобритания и континентална Европа, вероятно по съществувал по това време сухоземен път. От тях са останали малко археологически находки, но потомците им и по-късните неолитни пришълци, главно от Пиренейския полуостров, оставят значими паметници като гробниците от Нюгрейндж.

След пристигането на Свети Патрик и други християнски мисионери в началото на 5 век, християнството постепенно измества местните езически вярвания. Ирландия се превръща в център на манастирски живот, който остава слабо засегнат от политическия хаос на континента играе важна роля в разпространението на християнството в Северна Европа.

През около 800 година започва продължилият приблизително столетие период на викингски нашествия в Ирландия, който засяга тежко местните манастири и династии, макар че и двете институции успяват да оцелеят и да асимилират нашествениците. Пристигането на нормански наемници, водени от граф Ричард Стронгбоу, през 1169 година поставя началото на повече от седемвековната пряка намеса в страната на норманите, а след това на англичаните. Английската корона започва да налага пълен контрол на острова едва след Реформацията, когато съмнителна лоялност на ирландските васали предизвиква поредица от военни кампании между 1534 и 1691 година. През този период англичаните провеждат политика на активна колонизация, като в страната се заселват голям брой английски и шотландски протестанти. Голяма част от старата англоговореща аристокрация в страната остава католическа, като основното вътрешно противопоставяне все повече се превръща от езиково в религиозно.

През 1613 година, чрез преразпределяне на избирателните райони в интерес на протестантите, католиците, около 85% от населението по това време, губят мнозинството си в Парламента на Ирландия. В края на века вече официално им е забранено да бъдат избирани в Парламента. Политическата власт преминава в ръцете на колонистите англикани, а католическото мнозинство е подложено на силна политическа и икономическа дискриминация. През 1801 година Парламентът е премахнат и Ирландия става част от новото Обединено кралство Великобритания и Ирландия. Католиците получават правото да бъдат избирани в парламента през 1829 година, но избирателните им права са силно ограничени с имуществен ценз.

От 80-те години на 19 век Ирландската парламентарна партия започва политическа кампания за получаване на автономия. Тя успява да постигне успех, но приетият през 1914 година закон е отменен със започването на Първата световна война. През 1922 година, след Ирландската война за независимост, 26 от 32-те графства на Ирландия се отделят от Обединеното кралство и образуват Ирландската свободна държава, от 1948 година – Република Ирландия.

География

Бреговата линия на острова е сравнително плавна на изток, където Ирландско море го дели от Британия, и доста неравномерна на запад, където Атлантическият океан е изрязал множество заливи, полуострови и острови. Преобладава хълмистият терен с отделни ниски планини (най-висок връх – Керънтуил (Carrauntiohill / Corran Tuathail), 1039 м н. в.).

Ландшафтът е изпъстрен с езера и реки. Най-голямата от реките, Шанън (Shannon / Sionnainn), разделя мочурестия централен регион от запада и със своите 386 км е най-дългата на Британските острови. Най-голямото езеро (388 км2) е Лох Неи (Lough Neagh / Loch nEathach) в Северна Ирландия. Според легендата великанът Фиън мак Куъл (Fionn mac Cumhaill) загребал земя от сегашното място на езерото, за да я хвърли по шотландския си противник, но не уцелил и земята паднала в морето, от което се появил остров Ман. Дупката, която останала в Ирландия, се напълнила с вода, образувайки Лох Неи.

Природата е дарила Ирландия с богати торфени находища, а в регионалните води са открити солидни запаси от нефт и газ. Освен това добивът на цинк е на първо място в Европа.

Климатът е умерен морски, с влияние на океанското течение Гълфстрийм. Поради влиянието на Атлантическия океан, зимата е сравнително мека, а лятото прохладно.

Средни температури за Дъблин

Средни температури за Дъблин

°C

януари

февуари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

min 3°C 3°C 4°C 5°C 7°C 10°C 12°C 12°C 10°C 8°C 5°C 4°C
max 8°C 8°C 10°C 12°C 15°C 17°C 19°C 19°C 17°C 13°C 10°C 8°C

Флора и фауна

Някога обрасъл с дъбови и борови гори, сега изумруденият остров е зает от ливади, а горите покриват едва 9% от площта му. Характерни са диви цветя, между които е и символът на страната – детелината (shamrock / seamarog, „детелинка“). Ирландия е обитавана от някои общоевропейски видове бозайници като лисица, глиган и елен. Над 400 вида птици и множество водни животни (делфин, акула, костенурка) допълват фауната.

Демография

Със своите 4 220 000 жители Ирландия е между най-малките страни в Европа. За сметка на това, населението и е сравнително младо и продължава да расте с почти рекордно за Европа темпо. Продължителността на живота е 74 години за мъжете и 80 за жените, като 20 % от жителите на Ирландия са под 14-годишна възраст, а смъртността е почти двойно по-ниска от раждаемостта. В добавка към това (и за разлика от миналото) Ейре привлича по 40-50 000 имигранти годишно.

Извън страната живеят около 4 милиона ирландци.

Език и грамотност

Официалните езици са ирландски и английски, но английският е успял да се наложи във всяка сфера на живота, следователно се смята, че англоговорещите са голям процент или дори 100%. Ирландският е все още първи език единствено за така наречените „гелтахт“ (Gaeltacht) – региони, където келтският преобладава (предимно области по западното крайбрежие). Ирландският е задължителен в училищата, дори (поне в близкото минало) родителите на деца, изучаващи езика, са получавали помощи. Процентът на грамотните, очаквано за развита държава, е приблизително 99.

Етноси и религия

6,5 % от ирландците произхождат от страни от ЕС, останалите са африканци, американци и малък брой китайци. Почти всички принадлежат към християнски деноминации, има малки групи юдеи и мюсюлмани (последните най-вече измежду африканските имигранти)

Селищна система

Единствените два големи града са столицата Дъблин (506 000; малко над 1 000 000 с предградията) и Корк (120 000; 380 000 с предградията). Следващите по големина градове (Галуей, Лимърик, Уотърфорд и Килкъни) не достигат 100 000 жители дори и с околностите си. В останалата част от страната преобладават градчета с население между пет и десет хиляди и села със средно около 1000 жители.

Стопанство

Стопанство: БВП 81,9 млрд. USD (2000): селско стопанство 4 %, промишленост 38 %, услуги 58 %. Добив на торф, цветни метали (най-голямото находище на полиметални руди в Западна Европа), въглища, природен газ. Черна металургия, машиностроителна, химическа, нефтопреработваща, хранително-вкусова, текстилна, шивашка, обувна промишленост. Малки и средни селски стопанства. Едър рогат добитък, свине, овце, птици. Картофи, ръж, захарно цвекло, ечемик, пшеница, овес. Риболов. 1947 km жп линии, 92 500 km шосета, 7592 km газопроводи, 115 554 бр.р.т. търговски флот, 44 летища (2000).
Главни пристанища: Арклоу, Корк, Дъблин, Лимерик, Ню Рос, Дрохеда, Голуей.
Износ: 73,5 млрд. USD (2000) – машини и оборудване, компютри, химикали, фармацевтика, животни, животински продукти (Великобритания, Германия, Франция, САЩ).
Внос: 45,7 млрд. USD (2000) – електроника, машини и оборудване, химикали, петрол и петролни продукти, текстил, облекло (Великобритания, Германия, Франция, САЩ, Япония, Сингапур).

„Келтският тигър“ е наименование на Република Ирландия в периода на бърз икономически растеж от 1990-те до 2001. Терминът се използва както за периода (например по времето на келтския тигър), така и за самата страна през тези години.

Наименованието е аналогия на „източноазиатски тигри“, използвано за Южна Корея, Сингапур, Хонгконг, Тайван и други страни в Източна Азия, в периода на бърз растеж през 1980-те и 1990-те.

Келтският тигър се появява в края на 1990-те и остава до световната икономическа рецесия от 2001. През това време ирландската икономика расте с 5-6% годишно, повишавайки драматично жизнения стандарт изравнявайки го и дори надминавайки този в много други страни на Западна Европа.

Периодът на Келтския тигър Ирландия се трансформира от една от най-бедните страни в Западна Европа в една от най-благоденстващите. След поредица правителства, водени от слаби и често корумпирани политици като Чарлс Хоги, страната бързо се превръща в една от най-богатите в Европа.

Икономически последици

– Разполагаемият доход достига рекордни нива, довеждайки до огромно повишение на потребителските разходи. Скъпите коли се превръщат в обичайна гледка в градовете из цялата страна.
– Безработицата спада от 18% в края на 1980-те до 4,9% в края на бума, а средните заплати в промишлеността достигат едно от най-високите нива в Европа.
– Инфлацията достига 5% годишно, повишавайки цените в Ирландия до нивата в Северна Европа. Най-силно засегнати са потребителските стоки, като цените в супермаркетите в Република Ирландия понякога достигат два пъти тези в Северна Ирландия.
– Публичният дълг е драматично редуциран. В края на 2001 той е около 34% от БВП, един от най-ниските в Европа, което позволява удвояването на публичните разходи без значимо повишение на данъците.
– Големи инвестиции в модернизацията на инфраструктурата и градската среда.

Обществени и културни последици

– Ирландската историческа тенденция към емиграция е прекратена и страната дори започва да привлича чужди имигранти. Това значително променя демографската ситуация и довежда до нарастващ мултикултурализъм, особено в района на Дъблин.
– Нарастващото благосъстояние е обвинявано за ръста на престъпността сред младите, особено нарастването на насилието, свързано с алкохола.
– Много ирландци смятат, че ирландската култура е разядена в годините на бума от засилващото се консуматорство и възприемането на американските ценности.
– Успехът на ирландската икономика повишава ниското самочувствие, измъчващо обществото от десетилетия.
– Много млади хора напускат провинцията, за да живеят и работят в големите градове, засилвайки урбанизацията на Ирландия.
– Периодът на Келтския тигър е свързан и дори предшестван от огромна промяна в обществените настроения. Разводът и хомосексуалността са легализирани, два референдума гласуват срещу забраната на абортите и две жени са избрани за президент.
– Макар да не единствена причина, Келтският тигър определено подпомага мирния процес в Северна Ирландия. Днес краят на сблъсъците е много по-реалистичен, отколкото през 1980-те.

Спадът от 2001-2003

През 2001 Келтският тигър изпада във внезапен застой след половин десетилетие забележително висок растеж. Ирландския икономически спад съвпада със световната криза, най-вече заради тесните икономически връзки на Ирландия със САЩ. Основните фактори за внезапното забавяне в ръста на ирландската икономика са:
– Голям спад в инвестициите в световната ИТ-индустрия, предизвикана от свръхекспанзията на сектора в края на 1990-те и последвалия борсов срив. По това време Ирландия е основен играч в информационните технологии – тя е най-големия износител на софтуер в света, изпреварвайки дори САЩ) и европейско седалище на много американски производители на компютри.
– Епидемията от шап и атентатът от 11 септември 2001 се отразяват неготивно на туристическия и селскостопанския сектор, спирайки сериозните приходи от американски и британски туристи.
– Няколко компании преместват дейността си в Източна Европа и Китай, поради нарастналите разходи за заплати, застрахователни премии и общата загуба на конкурентност на икономиката на Ирландия.
– Нарастналата стойност на еврото засяга износа за страните извън Икономическия и паричен съюз, най-вече за САЩ и Великобритания.

Въпреки всичко кризата не се превръща в истинска рецесия, а просто представлява забавяне в темпа на растеж на икономиката. В края на 2003 се появяват признаци на възстановяване, като нивата на американските инвестиции отново се повишават.

Междувременно целият свят изпитва икономически затруднения. Растежът в САЩ през второто тримесечие на 2002 е само 0,3% в сравнение със същия период на 2001. Федералният резерв намалява лихвените нива 11 пъти в хода на годината, опитвайки се да стимулира икономиката. В същото време в Европа ЕС едва отбелязва растеж за 2002 и много правителства, включително тези на Германия и Франция, губят контрол върху публичните финанси и натрупват големи дефицити в нарушение на условията на Пакта за стабилност и растеж.

Келтският тигър 2

След забавянето от 2001 и 2002, в края на 2003 растежът на ирландската икономика отново започва да се ускорява. Ирландските медии веднага използват възможността да обявят появата на Келтски тигър 2. През 2004 растежът на Ирландия е най-високия сред 15-те стари членове на ЕС със стойност от 4,5% и подобна прогноза за 2005. Тези стойности контрастират с много по-ниските нива (1-3%) в повечето европейски икономики, включително тези на Германия, Франция и Италия.

В самата Ирландия се водят спорове за причините за повторния икономически бум. Според скептиците той се дължи главно на големия ръст в стойността на жилищата и временния ръст на заетостта в строителния сектор, докато други твърдят, че има и други фактори за растежа. Някои от тях са:

– Продължаващите инвестиции от мултинационални компании. Intel подновява разширението на дейността си в страната, Google базира свои основни офиси в Дъблин, Abbott Laboratories изглаждат нови мощности, а Bell Labs подготвят откриването на нов завод в близко бъдеще.
– Успешните опити да се привлекат вискоквалифицирани работни места в Ирландия.
– Възстановяването на туризма след три тежки години за сектора.
– Възстановяването в САЩ също оказва значително влияние, поради тесните икономически връзки между двете страни.
– Възстановяването на ИТ-сектора (Ирландия произвежда 25% от персоналните

Дъблин (на английски Dublin, на ирландски Baile Atha Cliath, Бал Ааха Клях) е столица и най-голям град на Република Ирландия. Главен административен център на едноименното графство Дъблин.

Разположен е в източната част на страната, при вливането на река Лифи в Ирландско море. Населението му е 506 211 жители от преброяването през 2006, а с предградията 1 585 327.

Името на града вероятно произлиза от ирландското Dubh Linn („Черна локва“), макар че тази хипотеза е спорна.

Родени в Дъблин са личности като: Боно от U2, художника Френсис Бейкън (1909-1992), писателите Самюъл Бекет (1906-1989), Джон Конъли (р. 1968), Айрис Мърдок (1919-1999), Брам Стокър (1847-1912), Джонатан Суифт (1667-1745), Оскар Уайлд (1854-1911), Ричард Шеридан (1751-1816), британския драматург Джордж Бърнард Шоу (1856-1950), но съдбата си са свързали с Дъблин и писателя и поета Джеймс Джойс (1882-1941). Вселената в неговите творби е здраво установена в Дъблин и отразява живота му в семейството и случки и приятели (и врагове) от неговите ученически и студентски години. Действието на романа „Одисей“ се развива с точност в истинските улици и улички на града. Музикантката Enya живее в града от 1982, както и британския музикант Адам Клейтън.

Уиклоу е едно от 26-те графства на Ирландия. Намира се в провинция Ленстър. Граничи с Ирландско море и графствата Карлоу, Килдеър, Уексфорд и Дъблин. Има площ 2 024 km?. Основано е през 1606 г. Население 114 676 жители към 2002 г. Главен град на графството е едноименния Уиклоу. Градовете в графството са Авоука, Арклоу, Балтинглас, Блесингтън, Брей (най-голям по население), Грейстоунс и Уиклоу.

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина