Търсене
Close this search box.

Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ И ВКС

Традиционен национален учебен семинар

18 – 20 октомври 2017 г.

София, пл. „Македония“ № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа

Лектори:
ТЕОДОРА ДИЧЕВА, Директор на Дирекция „Правно осигуряване“ в
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Д-р МИХАИЛ ИЛИЕВ, Държавен експерт в Министерство на труда и социалната политика
МАРИО ПЪРВАНОВ, Съдия във Върховен касационен съд
ЕЛКА АТАНАСОВА, Началник отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в НОИ
ДАНИЕЛА АСЕНОВА, Директор на дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания“ в НОИ

Учебна програма

18 октомври 2017 г. (сряда)

13.00 – 13.30 ч. Регистрация на участниците в семинара
13.30 – 13.40 ч. Откриване на семинара Иво Ризов
Директор „Обучение“
13.40 – 17.00 ч. Тема № 1
Новите моменти в трудовото законодателство през 2017 г.
Промените в Кодекса на труда и в Наредбата за работното време почивките и отпуските.
Контролни функции и административни услуги, осъществявани от ИА „Главна инспекция по труда“.
Лектор
Теодора
Дичева
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

19 октомври 2017 г. (четвъртък)

09.00 – 10.30 ч. Тема № 2
Преглед на тълкувателната дейност на ВКС по трудово право.
Важни въпроси по прилагането на Кодекса на труда, с оглед последната задължителна съдебна практика.
Лектор
Марио
Първанов
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
11.00 – 13.00 ч. Тема № 3
Промени в Кодекса за социално осигуряване и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж през 2017 г.
Нови размери на минималните пенсии. Електронни услуги, предоставяни от НОИ, във връзка със задължителното пенсионно осигуряване.
Лектор
Елка
Атанасова
13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторант „Егур-Егур“
14.00 – 17.00 ч. Тема № 4
Сумирано изчисляване на работното време след промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.
Отчитане на извънредния труд.
Новата уредба на командироването (изпращането) на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.
Лектор
Д-р Михаил
Илиев
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза

20 октомври 2017 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 5
Актуални въпроси по прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и наредбите, свързани с държавното обществено осигуряване.
Парични обезщетения за временна неработоспособност и майчинство. Нови образци на документите за изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност, бременност и раждане, и за отглеждане на малко дете. Промените в Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
Самоосигуряващи се лица – осигурителен доход и стаж. Служебно преизчисляване на паричните обезщетения въз основа на окончателния осигурителен доход, възстановяване на изплатените в по-висок от дължимия размер обезщетения. Подаване по електронен път на заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица. Промените в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.
Лектор
Даниела
Асенова
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
9 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Теодора Дичева
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина