Граждански процес

Традиционен национален учебен семинар

Въззивно обжалване
Касационно обжалване
Отмяна на съдебни решения
Такси и разноски в гражданския процес

6 – 8 декември 2017 г.

София, пл. „Македония“ № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа

Лектори:

КРАСИМИР ВЛАХОВ, Зам. председател на Върховния касационен съд
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА, Съдия във Върховния касационен съд
БОЯН БАЛЕВСКИ, Съдия във Върховния касационен съд
СТЕФАН КЮРКЧИЕВ, Съдия в Софийски градски съд

Учебна програма

6 декември 2017 г. (сряда)

13.00 – 13.30 ч.Регистрация на участниците в семинара
13.30 – 13.40 ч.Откриване на семинараИво Ризов
Директор „Обучение“
13.40 – 17.00 ч.Тема № 1
Въззивно обжалване:
1. Подаване и съдържание на въззивната жалба.
2. Нови доказателства и преклузии пред въззивния съд. Характеристики на ограничения въззив.
3. Насрещна жалба.
4. Правомощия на въззивния съд.
5. Обжалване на определенията и разпорежданията.
Лектор
Красимир
Влахов
15.00 – 15.30 ч.Кафе-пауза

7 декември 2017 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
Промените в касационното обжалване.

Допустимост на касационното производство и допустимост на касационното обжалване – ограничения по чл. 280 ал.2 ГПК.
Разглеждане на делата от касационния съд по същество, правомощия на касационната инстанция – чл. 293 ГПК.
Специфика на съдебните решения на ВКС. Производство по чл. 295 ГПК. Разноски.
Лектор
Емануела
Балевска
10.30 – 11.00 ч.Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч.Обяд в ресторант „Егур-Егур“
13.30 – 17.00 ч.Тема № 3
Производство по отмяна на влезли в сила съдебни решения.
Основания за отмяна, съгласно чл.303 ал.1 ГПК. Тълкувателно решение №7/14 на ОСГТК от 31.07.2017 г.. Редовност на молбата за отмяна, последици от нейната нередовност и способи за отстраняването й, правомощия на съда в различните хипотези на нередовност.
Лектор
Боян
Балевски
15.00 – 15.30 ч.Кафе-пауза

8 декември 2017 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 4
Съдебни такси и съдебни разноски. Актуални промени в ГПК.

Определяне на размера на съдебните такси и разноски. Механизми за контрол над задължението за внасяне на съдебните такси и съдебните разноски. Връщане на суми по недължимо внесена съдебна такса и разноски. Освобождаване от задължението за внасяне на съдебна такса и съдебни разноски – проблеми в правоприлагането и анализ на съдебната практика. Отговорност за съдебни разноски. Тълкувателна и задължителна практика на ВКС, свързана със съдебните такси и съдебни разноски.
Лектор
Стефан
Кюркчиев
10.30 – 11.00 ч.Кафе-пауза
12.30 ч.Закриване на семинара

Предстоящи семинари

20 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Димитър Войнов
19 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Валентина Василева
15 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Евгения Попова
12 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Теодора Бакърджиева
7 декември 2023
– 8 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектори: Борислав Белазелков, Доц. д-р Таня Градинарова, Красимир Машев, Мариана Обретенова
29 ноември 2023
– 1 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Европа“
Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова, Д-р Ганета Минкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина