Търсене
Close this search box.

Актуални въпроси на търговското право

Традиционен национален учебен семинар

8 – 10 ноември 2017 г.

София, пл. „Македония“ № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия“

Лектор:

БИСТРА НИКОЛОВА, Съдия в Софийския апелативен съд

ВАЛЯ ГИГОВА, Адвокат, член-координатор на работната група за подготовка на последните промени в ЗОЗ

ДИАНА МИТЕВА, Съдия в Окръжен съд – Варна

КОСТАДИНКА НЕДКОВА Съдия във Върховния касационен съд

Учебна програма

8 ноември 2017 г. (сряда)

13.00 – 13.30 ч. Регистрация на участниците в семинара
13.30 – 13.40 ч. Откриване на семинара Иво Ризов
Директор „Обучение“
13.40 – 17.00 ч. Тема № 1
Новите моменти в регистърното производство по Закона за търговския регистър. Производство по обжалване на отказите от вписване, заличаване и обявяване на актове в търговския регистър. Защита срещу кражба на фирма. Преглед на актуалната съдебна практика.
Лектор
Бистра
Николова
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

9 ноември 2017 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
Особените залози. Вписвания. Конкуренция между изпълнението по Закона за особените залози, Гражданския процесуален кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и производството по несъстоятелност.
Лектор
Валентина
Гигова
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторант „Егур-Егур”
13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
Търговска несъстоятелност.
Нови презумпции за неплатежоспособност. Ограничения за упражняване на права от свързани лица. Нови гаранции за кредиторите при установяване на вземанията. Легитимацията на синдика. Зачитане на правоприемства и промени в одобрени списъци. Новите възможности за кредиторите във фаза на осребряване на активите. Предварителни сметки за прихващане и сметки за разпределение.
Лектор
Диана
Митева
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

10 ноември 2017 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 4
Стабилизация на търговеца.

Предпоставки. Откриване и последици от откриването на производството по стабилизация. Разглеждане и утвърждаване на плана за стабилизация. Действие на откритото производство по стабилизация и на утвърдения план за стабилизация спрямо изпълнението на вземанията.
Лектор
Костадинка
Недкова
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара  

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина