Присъствен семинар и уебинар – Защитата на личните данни. практически въпроси

Традиционен присъствен семинар и уебинар

16 – 17 март 2023 г.

София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”

Лектори:
Д-р НЕВИН ФЕТИ,
Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието и в Института по публична администрация
ДЕСИСЛАВА ТОШКОВА-НИКОЛОВА,
Магистър по право, експерт в областта на защитата на личните данни, преподавател в Националния институт на правосъдието

Вие може да изберете един от следните варианти за участие:

1. Присъствен семинар.
2. Уебинар по интернет в Zoom.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА И УЕБИНАРА

16 март 2022 г., четвъртък

09.30 – 09.35 ч.Откриване на семинара и уебинара
09.35 – 11.00 ч.

Тема № 1:
Определяне дали се извършва обработване на лични данни и на приложимата правна уредба за защита на личните данни.
Изясняване на контекста на обработването и анализ на релевантните към него обстоятелства. Материален и териториален обхват на Регламент (ЕС) 2016/679 и приложно поле на Закона за защита на личните данни.

11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза / почивка
11.30 – 13.00 ч.

Тема № 2:
Определяне на правните качества на участниците в обработването на лични данни.
Критерии за определяне на администратора, съвместните администратори, обработващия, лицата под ръководството на администратора или обработващия, третите лица и получателите на лични данни. Примери. Решаване на практически задачи.

13.00 – 13.50 ч. Обедна почивка
13.50 – 15.20 ч.

Тема № 3:
Прилагане на принципите, свързани с обработването на лични данни.

Изисквания към дейността на администратора, произтичащи от принципите, свързани с обработване на лични данни. Правни основания за обработване на лични данни. Предаване на данни в трети държави или международни организации. Решаване на практически задачи.

15.20 – 15.50 ч. Кафе-пауза / почивка
15.50 – 17.20 ч.

Тема № 4:
Изпълнение на задачите на длъжностното лице по защита на данните.

Определяне на длъжностно лице по защита на данните, изисквания към длъжностното лице по защита на данните. Съобщаване на надзорния орган за определеното длъжностно лице по защита на данните. Задачи на длъжностното лице по защита на данните и отчетност.

17 март 2022 г., петък

09.30 – 11.00 ч.

Тема № 5:
Задължения на администратора и обработващия лични данни, свързани със сигурността на обработваните лични данни.

Създаване на вътрешни правила, процедури и политики за защита на личните данни, насочени към сигурността на обработването. Действия при нарушение на сигурността на личните данни.

11.00 – 11.30 ч.Кафе-пауза / почивка
11.30 – 13.00 ч. Тема № 6:
Задължения на администратора, свързани с упражняването на правата на субектите на данни.
Гарантиране на прозрачност спрямо субекта на данни. Съдържание и ограничения на правата на субекта на данни по Регламент (ЕС) 2016/679. Процедура за разглеждане на заявления за упражняване на права. Практика на Съда на ЕС по отношение правата на субектите на данни.
13.00 – 13.50 ч. Обедна почивка
13.50 – 15.20 ч. Тема № 7:
Практически механизми за отчетност на администратора.
Основни направления на отчетността. Периодичен преглед на механизмите за отчетност.
15.20 – 15.40 ч. Кафе-пауза / почивка
15.40 – 16.50 ч. Актуални въпроси от практиката. Дискусия.
16.50 ч. Закриване на семинара и уебинара

Предстоящи семинари

20 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Димитър Войнов
19 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Валентина Василева
15 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Евгения Попова
12 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Теодора Бакърджиева
7 декември 2023
– 8 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектори: Борислав Белазелков, Доц. д-р Таня Градинарова, Красимир Машев, Мариана Обретенова
29 ноември 2023
– 1 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова
22 ноември 2023
– 24 ноември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектори: Димитър Войнов, Валентина Василева, Лорета Цветкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина