Присъствен семинар и уебинар – Актуални въпроси на изпълнителния процес

Традиционен присъствен семинар и уебинар

30 – 31 март 2023 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”

Лектори:
МАРИАНА ОБРЕТЕНОВА,
Частен съдебен изпълнител
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ, Началник отдел „Съвет към председателя на ВКС за уеднаквяване практиката на ВКС с практиката на ЕСПЧ и СЕС“
Доц. д-р ТАНЯ ГРАДИНАРОВА, Преподавател по граждански процес в Юридическия факултет на УНСС, адвокат

Вие може да изберете един от следните варианти за участие:

1. Присъствен семинар.
2. Уебинар по интернет в Zoom.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА И УЕБИНАРА

30 март 2023 г. (четвъртък)

09.30 – 09.35 ч.Откриване на семинара и уебинараИво Ризов,
Управител на НКЦ Решение ООД
09.35 – 13.00 ч.

Тема № 1:
1. Страни, представителство, универсално и частно правоприемство в изпълнителния процес.
2. Налагане на запор и възбрана в първата (обезпечителната) фаза на изпълнителния процес. Общи положения и основни принципи. Тълкувателна практика на ВКС. Заличаване на запор и възбрана в хода на изпълнителното производство. Най-често срещани хипотези. Критичен преглед на съдебната практика по прилагането на чл. 433, ал. 4 ГПК.
3. Опис, оценка и определяне на начална цена при публична продан. Правила за определяне на началната цена на вещта. Оспорване на заключението на вещото лице. Сравнителен преглед на разпоредбите на чл. 468, ал. 4-6 ГПК и чл. 485 ГПК. Оспорване на заключението на вещото лице.

Лектор
Мариана
Обретенова
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза / почивка
13.00 – 14.00 ч.

Обедна почивка

14.00 – 17.30 ч. Тема № 2:
1. Разпределение на събраните суми. Правен анализ на разпоредбите на чл. 136 и чл. 137 ЗЗД във връзка с ТР № 2/2021 г. по тълк. д. № 2/2021 г. на ОСГТК на ВКС. Присъединяване на кредитори. Видове присъединени кредитори и техните права.
2. Постановление за възлагане. Преглед на ТР № 6/2020 г. по тълк. д. № 6/2020 г. на ОСГТК на ВКС. Права на купувача. Непротивопоставими права на трети лица спрямо купувача.
3. Въвод на купувача. Допустимост на въвода срещу трето лице според ТР № 3/2015 г. по тълк. д. № 3/2015 г. на ОСГТК.
Лектор
Мариана
Обретенова
15.30 – 16.00 ч.

Кафе-пауза / почивка

31 март 2023 г. (петък)

09.30 – 13.00 ч.

Тема № 3:
Защита на длъжника при материално незаконосъобразно принудително изпълнение. Анализ на актуална съдебна практика.

1. Приложно поле и обхват.
2. Искова защита преди и при висящо изпълнително производство. Особености на процесуалната легитимация, предпоставките и развитието на исковото производство. Правни последици на съдебното решение.
3. Защита пред съдебния изпълнител. Особености и правни последици.
4. Последваща защита на длъжника. Обратен изпълнителен лист.

Лектор
Доц. д-р Таня
Градинарова
11.00 – 11.30 ч.Кафе-пауза / почивка
13.00 – 14.00 ч.Обедна почивка
14.00 – 17.30 ч.Тема № 4:
I. Промените в ГПК. Изпълнителен лист и водене на заповедно производство в електронна форма.
II. Защита при процесуално незаконосъобразно изпълнение.

1. Обща характеристика и ограничения при обжалване на действия и откази на съдебния изпълнител.
2. Защита на страните и участващите лица.
3. Защита на трети лица.
4. Производство по обжалване действията на съдебния изпълнител.
Лектор
Борислав
Белазелков
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза / почивка
17.30 ч. Закриване на семинара и уебинара

Предстоящи семинари

20 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Димитър Войнов
19 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Валентина Василева
15 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Евгения Попова
12 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Теодора Бакърджиева
7 декември 2023
– 8 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектори: Борислав Белазелков, Доц. д-р Таня Градинарова, Красимир Машев, Мариана Обретенова
29 ноември 2023
– 1 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова
22 ноември 2023
– 24 ноември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектори: Димитър Войнов, Валентина Василева, Лорета Цветкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина