Присъствен семинар и уебинар – Актуални въпроси на гражданския процес

Традиционен национален учебен семинар

Промените в ГПК. Водене на заповедно производство в електронна форма
Въвеждане на съдебна медиация
Въззивно производство
Очевидна неправилност на съдебното решение
Писмени доказателствени средства
Обезпечителен процес

21 февруари 2023 г.

София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”

Лектори:
КРАСИМИР ВЛАХОВ,
Съдия в Конституционен съд
Доц. д-р ТАНЯ ГРАДИНАРОВА, Преподавател по граждански процес в Юридическия факултет на УНСС, адвокат
КРАСИМИР МАШЕВ, Съдия в Апелативен съд – София град
Д-р АНАСТАС ПУНЕВ, Гл. асистент в СУ „Св. Климент Охридски“, адвокат

Вие може да изберете един от следните варианти за участие:

1. Присъствен семинар.
2. Уебинар по интернет в Zoom.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА И УЕБИНАРА

23 март 2023 г. (четвъртък)

09.30 – 09.35 ч.Откриване на семинара и уебинараИво Ризов,
Управител на НКЦ Решение ООД
09.35 – 13.00 ч.

Тема № 1:
Въвеждане на съдебна медиация.
Проблеми на очевидната неправилност като основание за допускане до касационно обжалване. Анализ на актуална съдебна практика на ВКС.

1. Обща характеристика на основанието „очевидна неправилност“.
2. Съотнасяне на очевидната неправилност с предпоставките за допускане до касационен контрол по чл. 280, ал.1 ГПК.
3. Изисквания за обосноваване на основанието.
4. Обхват на служебните правомощия на ВКС при очевидна неправилност.
5. Обхват на пороци, обуславящи очевидна неправилност – анализ на актуалната практика на ВКС.

Лектор
Доц. д-р Таня
Градинарова
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза / почивка
13.00 – 14.00 ч.

Обедна почивка

14.00 – 17.30 ч. Тема № 2:
Въззивно обжалване на съдебните решения.
1. Подаване и съдържание на въззивната жалба. Съдържание и значение на отговора на жалбата.
2. Процесуални възможности на страните във въззивното производство.
3. Правомощия на въззивния съд при разглеждане на делото и при постановяване на въззивното решение.
Лектор
Красимир
Влахов
15.30 – 16.00 ч.

Кафе-пауза / почивка

24 март 2023 г. (петък)

09.30 – 13.00 ч.

Тема № 3:
Промените в ГПК. Изпълнителен лист и водене на заповедно производство в електронна форма.
Писмени доказателствени средства. Способи за установяване на правнозначими факти.
1. Писмени доказателствени средства. Видове документи. Доказателствена сила на документите.
2. Оспорване истинността на документите по реда на чл. 193 ГПК
3. Съдебна експертиза. Оглед и освидетелстване.

Лектор
Красимир
Машев
11.00 – 11.30 ч.Кафе-пауза / почивка
13.00 – 14.00 ч.Обедна почивка
14.00 – 17.30 ч. Тема № 4:
Въпроси на обезпечителния процес.
1. Предпоставки за допускане на обезпечението – вероятна основателност, обезпечителна нужда, адекватност на мярката;
2. Развитие на производството – допускане и налагане на обезпечението;
3. Защита срещу обезпечението – защита срещу процесуална и материална незаконосъобразност.
Лектор
Д-р Анастас
Пунев
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза / почивка
17.30 ч. Закриване на семинара и уебинара

Предстоящи семинари

20 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Димитър Войнов
19 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Валентина Василева
15 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Евгения Попова
12 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Теодора Бакърджиева
7 декември 2023
– 8 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектори: Борислав Белазелков, Доц. д-р Таня Градинарова, Красимир Машев, Мариана Обретенова
29 ноември 2023
– 1 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова
22 ноември 2023
– 24 ноември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектори: Димитър Войнов, Валентина Василева, Лорета Цветкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина