Търсене
Close this search box.

Присъствен семинар и уебинар – Длъжностно лице по защита на данните

Присъствен семинар и уебинар

Прилагане на защитата на личните данни

14 – 15 април 2022 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”

Лектори:

Д-р НЕВИН ФЕТИ,
Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието и в Института по публична администрация, съавтор на книгите „Защита на личните данни“ и „Прилагане на защитата на личните данни“

ДЕСИСЛАВА ТОШКОВА-НИКОЛОВА,
Магистър по право, експерт в областта на защитата на личните данни, преподавател в Националния институт на правосъдието, съавтор на книгите „Защита на личните данни“ и „Прилагане на защитата на личните данни“

Вие може да изберете един от следните варианти за участие:

1. Присъствен семинар.
2. Уебинар по интернет в Zoom.

УЧЕБНИЯТ СЕМИНАР Е НАСОЧЕН ПРЕДИМНО КЪМ ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ОСНОВАТА НА
• Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 март 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.
• Закона за защита на личните данни
Целта на учебния семинар е да бъдат обхванати както основополагащи, така и актуални въпроси в обработването на лични данни и в правните механизми за управлението на сигурността на личните данни.
Учебният семинар е предназначен за: длъжностни лица по защита на данните, администратори на лични данни и обработващи лични данни.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА И УЕБИНАРА

14 април 2022 г., четвъртък

09.30 – 09.35 ч. Откриване на семинара и уебинара
09.35 – 11.00 ч. Тема № 1:
Определяне на приложимата правна уредба за защита на личните данни и правните качества на участниците в обработването.

Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и други правни актове в областта на защитата на личните данни. Определяне на правното качество, в което се обработват лични данни – значение и правни последици.
11.00 – 11.20 ч. Кафе-пауза / почивка
11.20 – 12.45 ч. Тема № 2:
Прилагане на принципите, свързани с обработване на лични данни.
Определяне на приложимите условия за законосъобразност на обработването на лични данни и осигуряване на прозрачност при събиране на данните от субекта на данни или при получаването им от друг източник. Изисквания, произтичащи от другите принципи, свързани с обработването на лични данни.
12.45 – 13.30 ч. Обедна почивка
13.30 – 15.00 ч. Тема № 3:
Особени случаи на обработване на лични данни. Обработване на лични данни, свързани със здравословното състояние, включително ваксинационния статус.
Обработване на лични данни в контекста на трудово или служебно правоотношение – правни основания, съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал, видео-наблюдение на работното място и др. Обработване на лични данни на починали лица. Обработване на информация, съдържаща единен граждански номер или личен номер на чужденец. Обработване на лични данни за ваксинационния статус.
15.00 – 15.20 ч. Кафе-пауза / почивка
15.20 – 16.50 ч. Тема № 4:
Определяне, статут и задачи на длъжностното лице по защита на данните.

Хипотези на задължително определяне на длъжностно лице по защита на данните. Изисквания към длъжностното лице. Задачи на длъжностното лице и необходими ресурси. Отчетност на длъжностното лице.

15 април 2022 г., петък

09.30 – 11.00 ч. Тема № 5:
Права на субекта на данни.

Съдържание и ограничения на правата на субекта на данни по Регламент (ЕС) 2016/679. Процедура за разглеждане на заявления за упражняване на права. Действия на администратора при явна неоснователност или прекомерност на исканията на субекта на данни.
11.00 – 11.20 ч. Кафе-пауза / почивка
11.20 – 12.45 ч. Тема № 6:
Задължения на администратора и на обработващия лични данни.
Обхваща се практическата организация за изпълнение на задълженията на администратора и на обработващия лични данни по Глава IV от Регламент (ЕС) 2016/679.
12.45 – 13.30 ч. Обедна почивка
13.30 – 15.00 ч. Тема № 7:
Задължения на администратора и на обработващия лични данни. Предаване на лични данни в трети държави или международни организации.
Действия при нарушение на сигурността на личните данни. Изисквания при предаване на лични данни в трети държави.
15.00 – 15:20 ч. Кафе-пауза / почивка
15.20 – 16.50 ч. Дискусия по въпроси на участниците
16:50 ч. Закриване на семинара / уебинара

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина