Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност. Новата ставка от 9 %

25 юни 2020 г.

Лектори:
МАРИАНА КАЦАРОВА,
Юрист, експерт по обществени поръчки

 ПРОГРАМА НА УЕБИНАРА

25 юни 2020 г.

09.30 – 09.35 ч. Откриване на уебинара

09.35 – 13.00 ч. Обучение:

1. Стоки, за доставката на които се прилага намалената ставка от 9 %.

2. Услуги, за които се прилага намалената ставка. Определение на ресторантьорски и кетъринг услуги.

3. Изключения за прилагане на намалената ставка.

4. Облагане на авансовите плащания, документиране на доставките.

5. Данъчно третиране на заварените случаи – платени аванси при ставка 20 % и доставка на стоката/услугата при новия ред на облагане.

6. Актуални моменти в ДДС облагането през 2020 г.:

6.1. Данъчно третиране на разходите за изграждане, подобрение или ремонт на техническа инфраструктура публична държавна/общинска собственост. Право на приспадане на данъчен кредит.
6.2. Нови моменти в облагането на разходите за подобрения на недвижими имоти. Определение за нова сграда. Корекции на ползван данъчен кредит за направените разходи подобрения на сграда.
6.3. Доставка на стоки при режим складиране на стоки до поискване.

09.35 – 11.00 ч. Лекция

11.00 – 11.15 ч. Пауза

11.15 – 12.30 ч. Лекция

12.30 – 13.00 ч. Отговори на въпроси

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Какво е уебинар?

Уебинарът е онлайн семинар, който се провежда по интернет чрез софтуер за видеоконференция.

2. Какви са предимствата на уебинара?

– Участие от офиса или дома директно от мобилно устройство, свързано с интернет – компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.

– Включване чрез активиране на линк и въвеждане на потребителско име и парола или код за достъп.

– Оптимизиране на разходите за логистика, придвижване, време и др.

3. Какви възможности предоставя уебинара на лекторите и участниците?

– Лекторите разполагат с всички възможности за презентиране на своите материали – набор от инструменти за посочване, насочване на вниманието, интерактивна дъска с възможност за писане, споделяне на файлове, презентации и екрани.

– Участниците могат да слушат, виждат, коментират и контактуват с лектора/лекторите посредством система за задаване на въпроси (Q & A) или система за споделяне (Chat).

– Участниците могат да попълнят анкета на края на уебинара.

– Уебинарът може да бъде записан и в последствие да бъде достъпен чрез линк.

Предстоящи семинари

20 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Димитър Войнов
19 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Валентина Василева
15 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Евгения Попова
12 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Теодора Бакърджиева
7 декември 2023
– 8 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектори: Борислав Белазелков, Доц. д-р Таня Градинарова, Красимир Машев, Мариана Обретенова
29 ноември 2023
– 1 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова
22 ноември 2023
– 24 ноември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектори: Димитър Войнов, Валентина Василева, Лорета Цветкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина