Търсене
Close this search box.

Актуални проблеми на изпълнителния процес. Практика на Върховния касационен съд

Традиционен национален учебен семинар

17 – 19 април 2019 г.

София, пл. „Македония“ № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа

Лектори:
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ, Съдия във Върховен касационен съд
ДИАНА МИТЕВА, Съдия в Окръжен съд – Варна
МАРИАНА ОБРЕТЕНОВА, Частен съдебен изпълнител
ВАЛЯ ГИГОВА, Адвокат, член на Висшия адвокатски съвет

Учебна програма

17 април 2019 г. (сряда)

13.00 – 13.30 ч. Регистрация на участниците в семинара
13.30 – 13.40 ч. Откриване на семинара Иво Ризов
Директор „Обучение“
13.40 – 17.00 ч. Тема № 1
Публичната продан като способ за изпълнение върху имуществото на длъжника и лицата дали реално обезпечение за неговия дълг. Правното положение на привидния кредитор и правните последици от налагането на запор и възбрана върху имуществото на длъжника в Тълкувателно решение № 4/2019 по тълк. д. № 4/2017, ОСГТК на ВКС.
Лектор
Борислав
Белазелков
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

18 април 2019 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
Разноски по принудителното изпълнение.
Предявяване на претенции за разноски и доказване на разходите.
Възлагане на определените разноски на длъжника. Акт за определяне на разноски. Възражения и обжалване. Лимити на таксите.
Привилегии в разпределението. Разноски при приключени и непроведени способи.
Претенции на длъжника за направени разноски при прекратено изпълнение.
Лектор
Диана
Митева
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторант „Егур-Егур“
13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
Опис на движима и недвижима вещ, несеквестируемост, съразмерност – чл. 442а от Гражданския процесуален кодекс. Определяне и оспорване на цената на вещта. Видове публична продан на движими вещи. Стабилитет на продажбата. Изпълнение на непарични притезания. Тълкувателна практика на ВКС.
Лектор
Мариана
Обретенова
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

19 април 2019 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 4
Удовлетворяване на заложния кредитор с особен залог по Закона за особените залози, Гражданския процесуален кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в производството по несъстоятелност.
Лектор
Валя
Гигова
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.00 ч. Закриване на семинара

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина