Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2015 г. на бюджетните предприятия. Актуални въпроси по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Системи за финансово управление и контрол

14 – 15 януари 2016 г.

София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия“

Лектори:
ЕЛЕНА АВРАМОВА, Държавен експерт в Дирекция „Държавно съкровище” към
Министерство на финансите
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА, Експерт по бюджетно счетоводство
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА, Държавен експерт по приходите в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Централно управление на Национална агенция за приходите
ТЕОДОРА БАКЪРДЖИЕВА, Експерт по бюджетно счетоводство

Учебна програма

14 януари 2016 г. – четвъртък

08.30 – 09.00 ч.Регистрация на участниците в семинара
09.00 – 09.10 ч.Откриване на семинараИво Ризов
Директор „Обучение“
09.10 – 12.30 ч.Тема № 1
Счетоводно приключване на 2015 г. на бюджетните предприятия. Указания на Министерство на финансите. Нови моменти в счетоводното отчитане за 2016 г.
Лектор
Елена
Аврамова
10.30 – 11.00 ч.Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч.Обяд в ресторант „Егур Егур“  
13.30 – 17.00 ч.Тема № 2
Промени и актуални въпроси в счетоводното отчитане в бюджетните предприятия за периода 2014 – 2015 г.
Лектор
Мария
Цветанова
15.00 – 15.30 ч.Кафе-пауза

15 януари 2015 г. – петък

09.00 – 10.30 ч.Тема № 3
Актуални въпроси на данъчното облагане на бюджетните предприятия по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Промените в ЗДДФЛ за 2016 г.
Лектор
Лорета
Цветкова
10.30 – 11.00 ч.Кафе-пауза
11.00 – 12.30 ч. Тема № 4
Системи за финансово управление и контрол: Система за оценка и управление на риска – модел за идентифициране, приоритизиране и оценка на рискови фактори; изготвяне на риск-регистър за бюджетните организации.
Лектор
Теодора
Бакърджиева
12.30 ч.Закриване на семинара

Предстоящи семинари

20 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Димитър Войнов
19 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Валентина Василева
15 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Евгения Попова
12 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Теодора Бакърджиева
7 декември 2023
– 8 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектори: Борислав Белазелков, Доц. д-р Таня Градинарова, Красимир Машев, Мариана Обретенова
29 ноември 2023
– 1 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Европа“
Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова, Д-р Ганета Минкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина