Търсене
Close this search box.

Промените в данъчните закони за 2016 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

25 – 26 февруари 2016 г.

София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”

Лектори:
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант
ВЕЛИН ФИЛИПОВ, д.е.с., Счетоводен и данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Данъчен консултант

Учебна програма

25 февруари 2016 г. (четвъртък)

08.30 – 09.00 ч. Регистрация на участниците в семинара
09.00 – 09.10 ч. Откриване на семинара Иво Ризов
Директор „Обучение“
09.10 – 12.30 ч. Тема № 1
1. Промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2016 г.:
– Механизма на прилагане на държавна помощ за регионално развитие.
– Третиране на сделките с държавни ценни книжа;
– Разпоредбите на чл. 27 (нова т. 3 в ал. 2) и чл. 47а (нова т. 4 в ал. 4);
– Други.2. Данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат за 2015 г. Данъчна и съдебна практика:
• Важните данъчни преобразувания. Актуална данъчна и съдебна практика:
– Вземания и задължения,
– Амортизиране и отписване на дълготрайни активи,
– Брак и липси на активи,
– Слаба капитализация,
– Разходи, несвързани с дейността,
– Пренасяне на загуба;
– Преотстъпване на корпоративен данък;
– Други.
• Често срещани казуси и актуална практика по тях:
– Липсваща касова наличност;
– Разходи на съдружници/собственици и скрито разпределение на печалбата;
– Социални разходи (ваучери за храна, застраховки „Живот“, доброволно здравно осигуряване);
– Други.
Лектор
Доц. д-р Людмила Мермерска
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторант „Егур Егур“  
13.30 – 17.00 ч. Тема № 2
1. Промените в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2016 г.:
– Въвеждане на авансово облагане на доходи от други източници;
– Третиране на сделките с държавни ценни книжа;
– Други.2. Промени в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2015 г. важни за годишното приключване;
• Двете нови данъчни облекчения за деца;
• Третиране на лихви по банкови сметки;
3. Често срещани казуси и актуална практика по тях:
• Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ;
• Деклариране на доходи на чуждестранни лица по линията на автоматичния обмен;
• Други.
Лектор
Доц. д-р Людмила Мермерска
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза  

26 февруари 2016 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 3
Новият Закон за счетоводството. Промените в Националните счетоводни стандарти.
Лектор
Велин Филипов, д.е.с.
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторант „Егур Егур“
13.30 – 17.00 ч. Тема № 4
Промените в ДДС за 2016 г.:
1. Особености, свързани с облагането на предоставянето за безвъзмездно ползване на фирмени активи за лични нужди на собствениците, съдружниците, работниците и служителите:1.1. Разграничение между безвъзмездно и възмездно ползване за лични нужди;
1.2. Кога личното ползване на фирмени активи подлежи на облагане и кога е предмет на освободена доставка;
1.3. Данъчно събитие и данъчна основа на безвъзмездните доставки на стоки/услуги, свързани с лично ползване;
1.4. Документиране и начисляване на данъка за личното ползване;
1.5. Данъчно третиране на личното ползване за целите на прякото облагане – ЗКПО и ЗДДФЛ.2. Намаляване на глобите/санкциите при неначисляване на ДДС.

3. Промяна в режима на доставките.

4. Коментар на евентуални промени в правилника за прилагане на закона.

5. Актуални въпроси и проблеми, свързани с ДДС облагането, административна и съдебна практика.

Лектор
Калина Златанова
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза
17.00 ч. Закриване на семинара

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина