Търсене
Close this search box.

Граждански процес

Национален учебен семинар

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО;
ПРОИЗВОДСТВА ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПРИ ДЕЙСТВИЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД;
ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО;
ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

27 – 29 март 2013 г.
София, ул. „Пиротска” № 18
Хотел „Света София”

Лектори:
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ, Съдия във Върховния касационен съд

АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ, Съдия в Съда на Европейския съюз

Доц. д-р СИЛВИ ЧЕРНЕВ, Председател на АС при БТПП

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА, Съдия във Върховния касационен съд

Учебна програма

27 март 2013 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара

13.10 – 17.00 ч. Тема № 1
Индивидуалното принудително изпълнение на частни вземания по гражданския процесуален кодекс и извънсъдебното изпълнение по закона за особените залози:
– Изпълнителни основания;
– Способи за осребряване на имуществото;
– Правни последици от осребряването;
– Защита срещу привидни кредитори.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

28 март 2013 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси:
1. Съдържание.
2. Практика на Съда на Европейския съюз.
Въпроси на гражданския процес в правото на ЕС

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор АЛЕКСАНДЪР АРАБАДЖИЕВ

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
І. Обща характеристика на заповедното производство
1. Предварителни бележки: историческо развитие на уредбата, използване на заповедното производство в други държави.
2. Обща характеристика на правната уредба.
3. Приложно поле на заповедното производство.
4. Субекти в заповедното производство
II. Издаване на заповед за изпълнение
1. Самостоятелен и факултативен характер на производството за издаване на заповед за изпълнение.
2. Формуляри в заповедното производство; такси.
3. Произнасяне на съда: актове, с които съдът се произнася по повод подадено заявление.
4. Правни последици на заповедта за изпълнение.
III. Защита на страните в заповедното производство
1. Обжалване на заповеди/откази да се издадат такива
2. Защита при условията на чл. 423 ГПК.
3. Възражение по чл. 414 – правни последици.
4. Иск по чл. 422 ГПК.
5. Иск по чл. 424 ГПК.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Доц. д-р СИЛВИ ЧЕРНЕВ

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

29 март 2013 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 4
Обезпечително производство. Преглед на съдебната пратика:
– Допускане на обезпечение. Изключения. Обжалване;
– Обезпечителни мерки. Действие. Отмяна на обезпечението.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина